Portal de Osakidetza

Osakidetza logotipoaren irudia

Orain logotipoaren irudia

euskadi.net logotipoaren irudia

Hemen zaude:
 1. Hasiera
 2.  
 3. Profesionalak
 4.  
 5. Araudia

Kaixo, Osane naiz

Bila zabiltzan hori aurkitzen lagunduko dizut?

cerrar

Laguntzaile birtuala

Kaixo, Osane naiz
Laguntza behar duzu?

Imagen de Osane pensando
Powered by anboto
Egin iezaiozu zure galdera Osaneri

on
debug

EHAOn argitaratutako arautegia

 • HUTSEN ZUZENKETA, honako ebazpen honena: «687/2014 Ebazpena, ekainaren 23koa, Osakidetza-Euskal osasunzerbitzuko zuzendari nagusiaren, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko ente publikoko langileek etengabeko prestakuntzako ikasketak eta birziklapen profesionala egiteko laguntzen deialdia egiten duena».
 • IRAGARKIA, Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxeetan alkohol-kontsumoaren inguruko prebentzio hautakorreko programa bat 2014-2015 ikasturtean egitea helburu duen zerbitzuen administrazio-kontratua formalizatu dela argitaratzeko dena (230 esku-hartze/tailer).
 • IRAGARKIA Honen bidez, Euskal Estatistika Erakundeak (Eustatek) jakinarazten du estatistika-eragiketei dagozkien emaitzak badaudela
 • 733/2014 EBAZPENA, uztailaren 22koa,, Osakidetzako zuzendari nagusiarena, hizkuntza-eskakizunak egiaztatzeko probei dagozkien behin betiko emaitzak argitaratzen dituena.
 • AGINDUA, 2014ko uztailaren 29koa, Osasuneko sailburuarena, 2014. urtean hastekoak diren osasunaren alorreko ikerketa-proiektuak gauzatzeko laguntzetarako deialdia egiten duena.
 • 447/2013 DEKRETUA, azaroaren 19koa, Euskadiko Osasun Sistemako langileek agindutako tratamendu medikoak betetzea errazteko laguntzak arautzekoa.
 • AGINDUA, 2013ko irailaren 11koa, Osasuneko sailburuarena, 2013. urtean hastekoak diren ikerkuntza sanitarioko proiektuei laguntzak emateko deialdia egiteko dena.
 • 922/2013 EBAZPENA, ekainaren 17koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiarena. Honen bidez, diru-laguntzen deialdia egiten da Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko langileek etengabeko prestakuntza-ikasketak eta birziklapen profesionala egiteko.
 • AGINDUA, 2013ko uztailaren 4koa, Osasuneko sailburuarena, Osasun Sistema Nazionalean aseguratu edo onuradun ez diren pertsonei Euskal Autonomia Erkidegoan osasun-asistentzia aitortzeko prozedura ezartzen duena, eta identifikazio-dokumentua eta hori emateko prozedura arautzen dituena.
 • ERABAKIA, 2013ko ekainaren 19koa, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzua Ente Publikoaren Administrazio Kontseiluarena, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuak kudeatutako datu pertsonalak dauzkaten fitxategiak arautzeko dena.
 • ERABAKIA, 2013ko ekainaren 19koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Administrazio Kontseiluarena, Osasun Eskola garatzeko Zuzendaritza Batzordea eratzen duena eta batzorde horri eginkizunak esleitzen dizkiona.
 • EBAZPENA, 2013ko ekainaren 13koa, Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko zuzendariarena, Galdakao-Usansolo Ospitaleko Ikerketa Klinikoetarako Batzorde Etikoaren osaera aldatzeko dena.
 • HUTSEN ZUZENKETA, honako agindu honena: «Agindua, 2013ko maiatzaren 6koa, Osasuneko sailburuarena, Gaixotasun Arraroei buruzko Aholku Batzordearen osaera eguneratzeko dena.
 • ERABAKIA, 2013ko ekainaren 19koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Administrazio Kontseiluarena, Osasun Eskola garatzeko Zuzendaritza Batzordea eratzen duena eta batzorde horri eginkizunak esleitzen dizkiona.
 • ERABAKIA, 2013ko ekainaren 19koa, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzua Ente Publikoaren Administrazio Kontseiluarena, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuak kudeatutako datu pertsonalak dauzkaten fitxategiak arautzeko dena.
 • EBAZPENA, 2013ko apirilaren 30ekoa, Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko zuzendariarena, Euskadiko Ikerketa Klinikoetarako Batzorde Etikoari emandako akreditazioa berritzeko dena.
 • AGINDUA, 2013ko maiatzaren 6koa, Osasuneko sailburuarena, Gaixotasun Arraroei buruzko Aholku Batzordearen osaera eguneratzeko dena.
 • EBAZPENA, 2013ko apirilaren 30ekoa, Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko zuzendariarena, Euskadiko Ikerketa Klinikoetarako Batzorde Etikoari emandako akreditazioa berritzeko dena.
 • IRAGARKIA, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariaren bidez Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiaren 804/2013 Ebazpenaren berri emateko. Ebazpena Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko langile estatutario finkoa izateari uzteari buruzkoa da.
 • EBAZPENA, 2013ko apirilaren 30ekoa, Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko zuzendariarena, Arabako Unibertsitate Ospitaleko Ikerketa Klinikoetarako Batzorde Etikoaren osaera aldatzeko dena.
 • EBAZPENA, 2013ko apirilaren 30ekoa, Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko zuzendariarena, Galdakao-Usansolo Ospitaleko Ikerketa Klinikoetarako Batzorde Etikoaren osaera aldatzeko dena.
 • EBAZPENA, 2013ko apirilaren 30ekoa, Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko zuzendariarena, Galdakao-Usansolo Ospitaleko Ikerketa Klinikoetarako Batzorde Etikoaren osaera aldatzeko dena.
 • EBAZPENA, 2013ko apirilaren 30ekoa, Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko zuzendariarena, Gurutzetako Unibertsitate Ospitaleko Ikerketa Klinikoetarako Batzorde Etikoaren osaera aldatzeko dena.
 • AGINDUA, 2013ko maiatzaren 29koa, Osasuneko sailburuarena, 2013ko ekitaldian talde teknikoak mantentzeko, adikzioen prebentzio komunitarioko programak garatzeko, jarduera fisikoa sustatzeko programak egiteko eta arriskuak eta kalteak prebenitzeko eta gutxitzeko proiektuak egiteko laguntza ekonomikoetarako deialdia egiten duena.
 • HUTSEN ZUZENKETA, honako dekretu honena: 351/2013 Dekretua, maiatzaren 21ekoa, 2007., 2008. eta 2009. urteetarako Osakidetzako langileen lan-baldintzak arautzen dituen akordioa onartzen duen Dekretua aldatzen duena.
 • 360/2013 DEKRETUA, ekainaren 11koa, Begira / publizitate eta komunikazio ez-sexista erabiltzeko Aholku Batzordearena.
 • EBAZPENA, 2013ko ekainaren 13koa, Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko zuzendariarena, Galdakao-Usansolo Ospitaleko Ikerketa Klinikoetarako Batzorde Etikoaren osaera aldatzeko dena.
 • Euskadiko Autonomia erkidegoko administrazio orokorreko eta instituzionaleko kargu publikodunen eta behin behineko langileen etika eta jokabide kodea.
 • HUTSEN ZUZENKETA, honako dekretu honena: 195/2013 Dekretua, apirilaren 9koa, Osasun Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duena.
 • Jaurlaritzaren Kontseiluaren erabakiak, 2013/04/09 (e)ko saioa aurkibidea.
 • EBAZPENA, 2013ko martxoaren 13koa, Aseguramendu eta Kontratazio Sanitarioko zuzendariarena, iraungipenari buruzko aipamena gorabehera Osasun Txartel Indibiduala aurrerantzean ere baliagarria izango dela ebazten duena.
 • ERABAKIA, 2013ko martxoaren 11koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren Administrazio Kontseiluarena, 2013. urtean zehar, osasun-arloan eta irakaskuntzan zerbitzuak jasotzeagatik ordaindu beharra duten hirugarrenei kobratuko zaizkien tarifak onartzen dituena.
 • 173/2013 DEKRETUA, martxoaren 5ekoa. Honen bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko funtzionario, estatutupeko eta lan-kontratuko langileek 2013ko ekitaldian izango duten urteko lanaldia ezartzen da.
 • 8/2013 DEKRETUA, martxoaren 1ekoa, Lehendakariarena, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituen eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituen Dekretua aldatzen duena.
 • EBAZPENA, 2013ko otsailaren 25ekoa, Ezagutzaren Gestioko eta Ebaluazioko zuzendariarena, martxoaren 6ko 34/2012 Dekretuan ezarritako osasun-zientzietan prestakuntza emateko tutoreak akreditatzeko prozedurarako deialdia egiteko dena.
 • AGINDUA, 2012ko azaroaren 20koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuarena, kongresuak eta zientzia-bilerak egiteko laguntzetarako deia egiten duena.
 • EBAZPENA, 2013ko urtarrilaren 28koa, Araubide Juridikoaren sailburuordearena. Honen bidez, argitara ematen da Estatuko Administrazioak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak osatutako Bitariko Lankidetza Batzordearen Akordioa, apirilaren 20ko 16/2012 Errege Lege Dekretuaren ingurukoa (16/2012 Errege Lege Dekretua, Osasun-sistema nazionalari eusteko eta haren prestazioen kalitatea eta segurtasuna hobetzeko urgentziazko neurriei buruzkoa).
 • EBAZPENA, 2012ko azaroaren 23koa, Ezagutzaren Gestioko eta Ebaluazioko zuzendariarena, Euskal Autonomia Erkidegoko Ikerketa Klinikoetarako Batzorde Etikoaren osaera aldatzeko dena.
 • EBAZPENA, 2012ko azaroaren 15ekoa, Ezagutzaren Gestioko eta Ebaluazioko zuzendariarena, Arabako Unibertsitate Ospitaleko Ikerketa Klinikoetarako Batzorde Etikoaren osaera aldatzeko dena.
 • 2012/11/21 (e)ko Jaurlaritzaren Kontseilua.
 • 237/2012 DEKRETUA, azaroaren 21ekoa, Auzitegi Medikuntzako Euskal Erakundearen lanpostuzerrendak onartzen dituena
 • 236/2012 DEKRETUA, azaroaren 21ekoa, Auzitegi Medikuntzako Euskal Institutua arautzen duena.
 • EBAZPENA, 2012ko azaroaren 7koa, Lehendakaritzako idazkari nagusiarena; honen bidez, garapen-lankidetzarako «Ignacio Ellacuría» sariaren 2012. urteko ediziorako deialdia egiten da.
 • 230/2012 DEKRETUA, urriaren 30ekoa, kardiologiakako eta onkologiako kontsultetara eta proba osagarri ez urgenteetako sarbidea izateko epe gehienekoak ezartzen dizkiona Euskadiko Osasun Sistemari.
 • 1363/2012 EBAZPENA, urriaren 11koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinen bidez hutsik uzten den Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko osasun zerbitzuerakundeetan destinoa duten Fakultatibo Mediko eta Teknikarien lanbide-taldeko zenbait kategorietako lekualdatze-lehiaketaren deialdia.
 • 1362/2012 EBAZPENA, urriaren 11koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiarena, lekualdatze-lehiaketako kalifikazio-epaimahaia izendatzeko, destinoa OsakidetzaEuskal osasun zerbitzuko zerbitzu-erakundeetan duten Fakultatibo Mediko eta Teknikarien lanbide-taldeko kategorian (Fakultatibo Espezialista Familia-medikua-LMT eta Fakultatibo Espezialista Pediatriako Medikua-LMT izan ezik).
 • AGINDUA, 2012ko urriaren 24koa, Osasun eta Kontsumoko sailburuarena, hazkundearen hormona eta, horren ordez, hormona horrekin lotura duten substantziak erabiltzeko Aholku Batzordearen kide berri bat izendatzeko dena.
 • AGINDUA, 2012ko urriaren 16koa, Osasun eta Kontsumoko sailburuarena, informazio- eta komunikazio-teknologien erabilpena sustatzeko diru-laguntzen deialdia egiten duena, pertsona gaixoen eta haien senideen kolektiboen bizi-kalitatea hobetzeko Euskal Autonomia Erkidegoan osasun-arloan aritzen diren irabazi-asmorik gabeko gizarte-ekimeneko erakundeentzat.
 • JAKINARAZPENA, jasotako osasun-zerbitzuengatik zor diren tasak kitatzeko dena.
 • EBAZPENA, 2012ko urriaren 8koa, Ezagutzaren Gestioko eta Ebaluazioko zuzendariarena. Honen bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko Ikerketa Klinikoetarako Batzorde Etikoaren osaera aldatzen da
 • 209/2012 DEKRETUA, urriaren 16koa, zentro, zerbitzu eta establezimendu sanitarioak baimen­tzeari buruzko Dekretua aldatzen duena
 • 208/2012 DEKRETUA, urriaren 16koa, Euskal Autonomia Erkidegoko espetxeetako medikamentugordailuei buruzkoa.
 • ERABAKIA, 2012ko irailaren 26koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Administrazio Kontseiluarena, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko erakunde zentraleko Giza Baliabideetako zuzendaria izendatzeko dena.
 • AGINDUA, 2012ko irailaren 24koa, Osasun eta Kontsumoko sailburuarena, Agiri Klinikoak Balioetsi, Hautatu eta Garbitzeko Batzordearen osaera aldatzeko dena.
 • HUTSEN ZUZENKETA, honako agindu honena: «Agindua, 2012ko irailaren 14koa, Osasun eta Kontsumoko sailburuarena, Gaixotasun Arraroen Aholku Batzordeko kideak izendatzeko dena».
 • AGINDUA, 2012ko irailaren 14koa, Osasun eta Kontsumoko sailburuarena, Gaixotasun Arraroen Aholku Batzordeko kideak izendatzeko dena.
 • AGINDUA, 2012ko irailaren 14koa, Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuarena, 2012ko urriaren 21ean egingo diren Eusko Legebiltzarreko hauteskundeetan langileek, beren ordainsariak jasota, parte hartu ahal izateko arauak ematen dituena.
 • 163/2012 DEKRETUA abuztuaren 21ekoa, «Izarbidean» Adimen-urritasuna dutenen aldeko Elkartea onura publikokoa dela aitortzeko dena.
 • EBAZPENA, 2012ko irailaren 3koa, Genero-indarkeriaren Biktimei Laguntzeko zuzendariarena, emakumeen aurkako indarkeria matxistaren biktimei arreta, elkartasuna eta babesa eskaintzea bultzatzen duten erakunde eta elkarteentzako laguntzak ebatzi eta jakitera emateko dena.
 • 955/2012 EBAZPENA, Osakidetzako zuzendari nagusiarena, hizkuntza-eskakizunak egiaztatzeko probei dagozkien behin betiko emaitzak argitaratzen dituena.
 • AGINDUA, 2012ko maiatzaren 22koa, Osasun eta Kontsumoko sailburuarena, Gaixotasun Arraroei buruzko Aholku Batzordea sortzeko dena.
 • EBAZPENA, 2012ko abuztuaren 21ekoa, Kontsumobideko zuzendariarena, toki-erakundeei eta horiek sustatutako entitateei 2012rako diru-laguntzak emateko dena, kontsumitzaile eta erabiltzaileen eskubideak sustatu eta babes ditzaten.
 • AGINDUA, 2012ko irailaren 12koa, Osasun eta Kontsumoko sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko Kontsumoko Arbitraje Batzordeko lehendakaria izendatzeko dena.
 • AGINDUA, 2012ko irailaren 12koa, Osasun eta Kontsumoko sailburuarena, Euskadiko Kontsumoko Arbitraje Batzordeko lehendakaria kargutik kentzea xedatzen duena.
 • AGINDUA, 2012ko irailaren 12koa, Osasun eta Kontsumoko sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko Kontsumoko Arbitraje Batzordeko lehendakariaren izendapena ezeztatzeko dena.
 • AGINDUA, 2012ko apirilaren 18koa, Justizia eta Herri Administrazioko sailburuarena, «Oñatiko Lege-Soziologiako Nazioarteko Fundazioa» erakundearen estatutuetako 8. eta 12. artikuluetan egindako aldaketak onetsi eta Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroan inskribatzeko dena.
 • AGINDUA, 2012ko apirilaren 18koa, Justizia eta Herri Administrazioko sailburuarena, «Oñatiko Lege-Soziologiako Nazioarteko Fundazioa» erakundearen estatutuetako 8. eta 12. artikuluetan egindako aldaketak onetsi eta Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroan inskribatzeko dena.
 • AGINDUA, 2012ko uztailaren 19koa, Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantzako sailburuarena, Kantauriko eta Mediterraneoko isurialdeko Ibaiak eta Errekak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planaren 1. aldaketari hasierako onespena ematen diona, eta aldaketa hori jendaurrean jartzea eta administrazio publikoei entzunaldia eskaintzea erabakitzen duena.
 • AGINDUA, 2012ko uztailaren 6koa, Osasun eta Kontsumoko sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko Kontsumoko Arbitraje Batzordeko lehendakaria izendatzeko dena.
 • EBAZPENA, 2012ko abuztuaren 3koa, Etengabeko Ikaskuntzako zuzendariarena, 2012-2013 ikasturtean Lanbide Heziketarako sarbide-probak prestatzeko ikastaroetarako Euskal Autonomia Erkidegoko itunpeko ikastetxe pribatuei zuzenduriko dirulaguntzak ebazten dituena.
 • EBAZPENA, 2012ko uztailaren 19koa, Giza Baliabideen zuzendariarena; horren bidez irekitzen dira eta eguneratzen dira Justizia Administrazioko Auzitegiko Medikuen eta Prozesu eta Administrazio Kudeaketako, Prozesu eta Administrazio Izapidetzako eta Laguntza Judizialeko kidegoen lan-poltsetan sartuta dauden guztien datuak.
 • 13/2012 DEKRETUA irailaren 2koa, Lehendakariarena, hurrengo Dekretua laugarren aldiz aldatzen duena: Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituena eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituena.
 • 1580/2011 EBAZPENA, irailaren 26koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiarena, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko prestakuntza jardueren plangintza eta kudeaketarako irizpide orokorrak ezartzeari buruzkoa.
 • ERABAKIA, 2011ko uztailaren 22koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Administrazio Kontseiluarena, Basurtuko Ospitalearen, Gurutzetako Ospitalearen, Donostia Ospitalearen eta Arabako Unibertsitate Ospitalearen izenak aldatzen dituena.
 • 101/2011 DEKRETUA maiatzaren 24koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren Administrazio Kontseiluko kideak izendatzeko dena.
 • 31/2011 EBAZPENA ekainaren 14koa, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariarena, zeinaren bitartez xedatzen baita argitara ematea Jaurlaritzaren Kontseiluaren honako erabaki hau: Sare sozialetan, Eusko Jaurlaritza era bere erakunde autonomoentzako «Eusk» nortasun-ikur berezia onartzekoa.
 • AGINDUA, 2011ko uztailaren 27koa, Osasun eta Kontsumoko sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoan egoitza izan eta HIESaren arloan lanean diharduten irabazi-asmorik gabeko elkarteentzako laguntzetarako deia egiten duena.
 • Novedades referentes a la Prescripción incluidas en RD-Ley 9/2011.
 • AGINDUA, 2011ko uztailaren 20koa, Osasun eta Kontsumoko sailburuarena, osasun-arloan diharduten irabazi asmorik gabeko elkarteei, osasun-espezialitateetako irabazi asmorik gabeko erakunde zientifikoei eta osasun-arloko profesionalen elkargo ofizialei ?euren jardunerako eta langileen etengabeko prestakuntzaren antolamendurako? eman beharreko laguntzen deialdia egiten duena.
 • EBAZPENA, 2011ko uztailaren 20koa, Osasun eta Kontsumoko sailburuarena, osasun-arloko profesionalak prestatzeko bekak eta laguntzak emateko deialdia egiteko dena.
 • AGINDUA, 2011ko uztailaren 20koa, Osasun eta Kontsumoko sailburuarena, 2011. urtean hastekoak diren osasun-arloko ikerkuntza-proiektuei laguntzak emateko deialdia egiteko dena.
 • EBAZPENA, Kontsumoko zuzendariarena, 2011ko ekainaren 27koa, kontsumitzaile eta erabiltzaileen eskubideak sustatu eta babes ditzaten toki-erakundeei eta horiek sustatutako entitateei 2011rako diru-laguntzak emateko dena.
 • 177/2011 DEKRETUA, uztailaren 26koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Albaitarien Kontseilua sortzeko dena.
 • 1205/2011 EBAZPENA uztailaren 14koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiarena; honen bitartez, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua zuzenbide pribatuko ente publikoari atxikitako zerbitzu sanitarioetako erakunde publikoek bilkura zientifikoak eta prestakuntza-ekintzak antolatzeko laguntzen deialdia egiten da.
 • 1204/2011 EBAZPENA uztailaren 14koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiarena, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko langileek ikasketak sakontzeko laguntzen deialdia egiten duena.
 • AGINDUA, 2011ko uztailaren 4koa, Osasun eta Kontsumoko sailburuarena, Lasarte-Oriako farmazia-eskualdearen sailkapena aldatzeko dena.
 • 159/2011 DEKRETUA uztailaren 12koa, Kontsumobide-Kontsumoko Euskal Institutuaren egitura eta antolaketari buruzkoa.
 • 187/2011 DEKRETUA uztailaren 26koa, Osasun eta Kontsumo Saileko Gipuzkoako lurraldezuzendaria izendatzen duena.
 • 165/2011 DEKRETUA uztailaren 19koa, espetxe-osasunaren arloan Estatutik zerbitzu eta eskumen berriak jaso direla-eta, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren 2011ko aurrekontuan kredituak sartzeko dena.
 • 153/2011 DEKRETUA uztailaren 5ekoa, Osasun-profesionalen Informazio-sistemari buruzkoa.
 • 1156/2011 EBAZPENA ekainaren 14koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiarena. Ebazpen honen bidez, txanda irekiko destinoen esleipena argitaratzen da Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zerbitzu-erakundeetan destinoa izango duten Erizaintzako Laguntzaile kategorian (Erizaintzako laguntzaileen eta Osasun Mentaleko monitoreen lanpostu funtzionalak).
 • ERABAKIA, 2011ko ekainaren 8koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Administrazio Kontseiluarena, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren eta Osatek SA sozietate publikoaren arteko Kudeaketarako Gomendioaren Hitzarmena onartzeko dena; hitzarmen horren arabera, Osatek SA sozietate publikoak botere esleitzaile gisa jardunerako behar dituen obra, hornidura eta zerbitzuen kontratazioaren izapidetze eta kudeaketa Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Erakunde Zentralak egingo du, Kontratazio Zerbitzuaren bitartez.
 • ERABAKIA, 2011ko ekainaren 8koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren Administrazio Kontseiluarena, Arabako Unibertsitate Ospitalea delako zerbitzu sanitarioetako erakundea Arabako Osasun Barrutian sortu, eta Santiago Ospitalea eta Txagorritxu Ospitalea zerbitzu sanitarioetako erakundeak kentzeko dena.
 • 101/2011 DEKRETUA maiatzaren 24koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren Administrazio Kontseiluko kideak izendatzeko dena.
 • 43/2011 DEKRETUA, martxoaren 22koa, Osasun eta Kontsumo Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen Dekretua aldatzekoa.
 • AGINDUA, 2011ko otsailaren 24koa, Osasun eta Kontsumoko sailburuarena, Euskadiko Osasun Kontseiluko kideak izendatzeko dena.
 • Erabakia, 2010eko otsailaren 17koa, Osakidetzaerakunde publikoaren Administrazio Kontseiluarena, zeinen bidez sortzen baita, Bizkaiko osasun arloan, Bizkaiko osasun mentaleko Sarea izeneko osasun zerbitzuen antolamendua, eta kendu egiten baitira Bermeoko ospitaleko, Zaldibarko ospitaleko, Zamudioko ospitaleko eta Bizkaiko Ospitalez kanpoko Osasun Mentaleko osasun zerbitzuen antolamenduak.
 • 579/2009 DEKRETUA, azaroaren 3koa, Osasun eta Kontsumo Sailaren egitura organiko eta funtzionala ezartzen duena.
 • 20/2009 DEKRETUA uztailaren 30ekoa, Lehendakariarena, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko Sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituen eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituen dekretua aldatzen duena.
 • 4/2009 DEKRETUA maiatzaren 8koa, Lehendakariarena, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituena eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituena.
Azken aldaketako data:  2014/09/05

Compromiso con las personas