ES | EU

Ziurtagirien sorrera

Oinarrizko datuak
 
Lege-oharra  |   Pribatutasuna
© 2017 ยท Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco
Jakina web orriko jabetza intelektualaren eskubideak eta web horretan dauden elementuenak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren jabetzakoak dira.

EAEko Administrazioak beretzat gordetzen du bere webeko informazioa nahiz egitura edo aurkezteko era, edozein unetan eta aurretiaz abisatu gabe, aldatzeko eta eguneratzeko ahalmena.

Bai weberako sarbidea bai han dagoen informazioaren erabilera erabiltzailearen erantzukizunpekoak dira erabat, ez beste inorenak. EAEko Administrazio Orokorrak ez du erantzungo webera sartzetik edo hango informazioa erabiltzetik sortutako ondorioez, okerrez edo kalteez; salbuespen izango dira, ordea, bere eskumenak erabiltzerakoan bete beharreko lege-xedapenak aplikatzearen ondoriozko jarduera guztiak.

EAEko Administrazio Orokorrak ez du bere gain hartzen webean aipatzen diren beste batzuen esteken konexiotik edo edukietatik sortutako inolako erantzukizunik.

Web honetako informazioa baimenik gabe erabiliz gero, edo EAEko Administrazio Orokorraren jabetza intelektualeko eta industrialeko eskubideetan kalteak edo okerrak eraginez gero, Administrazioak legez dagozkion akzioak baliatu ahal izango ditu, eta akzio horiek erantzukizunak eragingo dituzte, hala balegokio.
Interesdunak emandako datuak dagokion prozeduran edo jardueran aurreikusitako helburuetarako erabiliko dira, horretarako bakarrik eta ez beste ezertarako.

Datuok ezingo dira inoiz hirugarren batzuen esku utzi eta tratamendurik ere ezingo dute izan, ez bada eragindako norbanakoak baimen argia ematen duela, edo Izaera pertsonaleko datuak babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Legeko (1999ko abenduaren 14ko BOE, 298. zk.) 6.2 eta 11.2 artikuluetan aurreikusitako kasuetan.

>Aipatutako 15/1999 Lege Organikoan xedatutakoa betez, datu-emaileak edozein momentutan gauzatu ahal izango ditu sartu, zuzendu, ezeztatu eta kontra egiteko eskubideak, erregelamenduz zehaztutako moduan.
Harremanetarako informazioa