Irakaskuntza

Aurkezpena

Igo

Donostia Unibertsitate Ospitaleak irakaskuntzan aritzeko akreditatuta dago 1975etik, Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun Ministerioaren eskutik. Gaur egun, 36 espezialitate akreditatu daude.
Donostian kokatuta dago eta 700.000 biztanleko populazio-eremu baten erreferentzia da.
Gipuzkoako osasun-egitura kontuan hartuta –4 eskualde-ospitale daude–, elkarren arteko harremanari esker, ospitalearen eta osasun-arloen artean irakaskuntza-egitura oso integratuta dago. Zerbitzu kliniko mediko eta kirurgiko guztiak, laborategiak eta irudi-zerbitzuak ditu, Euskal Autonomia Erkidegoan transplante hematologikoko erreferentziazko ospitalea da. DONOSTIALDEA ESIri atxikita dago BioDonostia Osasun Ikerketako Institutua, eta asistentzia- eta prestakuntza-jarduerak ikerketarekin uztartzeko aukera ematen digu.
Ikasketaburua: Begoña Azcarate Ayerdi

Organo Arduradunak

Igo

 • Irakaskuntza Batzordea:
  • Barne-araudia
  • Osaera: Batzordeko kideak hauek dira: ikasketaburua eta batzordeko presidentea, blokeak (medikoa, kirurgikoa, nagusia, ginekologiko-pediatrikoa eta larrialdietakoa) ordezkatzen dituzten 5 tutore, Familiako eta Komunitateko Medikuntzako ikasketaburua, zuzendaritza-taldeko ordezkari 1, talde bakoitzeko BAME ordezkari bana, familia-medikuntzako ordezkari 1, Osasun Saileko ordezkari 1 eta Irakaskuntzako idazkaria.
 • DUOn akreditatutako irakaskuntza-unitateak
 • Tutoreen zerrenda

Graduondoko prestakuntza espezializatua

Igo

 • Motak::
  • BAME (barneko mediku egoiliarra)
  • BAPE (barneko psikologo egoiliarra)
  • BAFE (barneko farmazialari egoiliarra)
  • BABE (barneko biologo egoiliarra)
  • BAKE (barneko kimikari egoiliarra)
 • Irakaskuntzako lankidetza-hitzarmenak: Ospitaleak irakaskuntza-hitzarmenak ditu AUOrekin (Txagorritxu), Mendaroko Ospitalearekin (Debabarrena ESI), Bidasoa Ospitalearekin (Bidasoako ESI), Onkologikoarekin, Poliklinika Gipuzkoarekin eta Nafarroako Ospitale Konplexuarekin.

Egoiliarrak

Igo

Atzerritarrentzako prestakuntza-egonaldiak

Igo

Harremana:

Igo