Kolon-ondesteetako minbiziaren baheketa-programa

Kolon-ondesteko Minbiziaren Baheketa Programa (KOMBP) 2008an onartu zen, Euskal Autonomia Erkidegoko Minbiziari buruzko Aholku Batzordeak proposatuta.

Populazio-oinarria

  • 50-69 urte (624.471 pertsona –Eustat 2020)
  • Bi urtero egiten den Test immunokimiko kuantitatiboa (FIT). Muga: 20µg Hb/g gorozkiak. Kolonoskopia sedazioarekin baieztatzeko test gisa
  • Datu-base klinikoetara eta minbizi-erregistroetara lotutako informazio-sistemak
  • Lehen mailako arretaren inplikazioa
  • Koordinazio zentralizatua Monitorizazioa eta Ebaluazioa

Programaren helburuak 2009-2021

Gaiztotu aurreko lesioak zein gaiztoak detektatuta eta tratamendua emanda, kolon-ondesteko minbiziaren intzidentzia eta heriotza-tasa murriztea.

Estaldura 2009-2020

OSN % 46,9 Estaldurarako Lehenengo Gonbidapenean 2017ean. Europako gidaren gomendioa > %95

Parte hartzea 2009-2019

45,5% OSNean 2016ean. Europako gidaren gomendioa: > % 65  

Positibotasun-adierazleak, kolonoskopia onartzea eta detekzio-tasak

TASAK

Euskadi 2017

OSN - 2017

Europako gida

PARTAIDETZA-TASA (baliozko gonbidapenen ehunekoa)

72,3%

46,9%

>65%

POSITIBOEN TASA (parte- hartzaileen %)

4,9%

6,2%

4-11%

KOLONOSKOPIA DIAGNOSTIKOAK (positiboen %)

93,3%

92,1%

90-95

ADENOMAREN DETEKZIO-TASA 1.000 parte-hartzaileko

25,4‰

31,7‰

13,3-22,3‰

KOLON-ONDESTEKO MINBIZIAREN DETEKZIO-TASA ≥pT1 1.000 parte-hartzaileko

1,6‰

2,6‰

1,3-9,5‰

ADENOMA AURRERATUAREN (AA) DETEKZIO-TASA 1.000 parte-hartzaileko

 (1-3 adenoma eta/edo 1 ≥ 10mm eta/edo %25 bilotsua eta/edo gradu altuko displasia)

 

16,2‰

 

20,9‰

 

--

NEOPLASIA AURRERATUAREN (NA) DETEKZIO-TASA=AA++KOM 1.000 parte-hartzaileko

17,8‰

23,6‰

--

ADENOMAREN AURRESATE-BALIO POSITIBOA

56,0%

57,8%

19,6-40,3%

KOLON-ONDESTEKO MINBIZIAREN AURRESATE-BALIO POSITIBOA

3,5%

4,8%

4,5-8,6%

AA-REN AURRESATE-BALIO POSITIBOA

35,8%

38,2%

--

NA-REN AURRESATE-BALIO POSITIBOA

39,3%

43,0%

--

% 70,5 KOM diagnostikatuta I-II aldian – % 50,8 OSNean 2017ean

Kolon-ondesteko minbiziaren programaren eraginkortasuna euskadin

FITaren sentikortasuna (2018): % 88,2 KT % 95 (87,2-89,2)

FITaren espezifikotasuna (2018): % 95,1 KT % 95 (95,0-95,1)

Simulazioa 30 urtera MISCAN-kolon eredua

Intzidentzia murriztea: % 16,3 (% 17,2 gizonezko eta %  14,7 emakumezko)

Heriotza-tasa murriztea: % 26,1 (% 28,1 gizonezko eta %  22,4 emakumezko)

Galdutako bizitza-urteak murriztea: % 21 (% 22,6 gizonezko eta  % 18,5 emakumezko)

Azken aldaketako data: