Umetoki-lepoko minbizia

Zer da
umetoki-lepoko minbizia?

Minbizi hau umetoki-lepoko zelulak anormal bihurtu eta kontrolik gabe handitzen hasten direnean sortzen da. Oro har, minbiziak denbora asko behar izaten du garatzeko, 10 urte baino gehiago; beraz, epe luzea dago detektatzeko, tratatzeko eta sendatzeko.

Umetoki-lepoa edo zerbixa uteroaren (edo umetokia) beheko aldea da; baginaren gainean dago.

Umetoki-lepoko minbiziaren baheketarako programa

Umetoki-lepoko minbizia bahetzeko programaren helburua da lesio premalignoak sasoiz eta minbizia hasierako faseetan detektatzea.

Umetoki-lepoko minbiziaren irudia

Informazio gehiago


Sorburua

Umetoki-lepoko minbiziaren motibo nagusia Giza Papilomaren Birusa (GPB) da.

GPBa sexu-transmisiozko infekziorik ohikoena da, eta sexualki aktiboak diren pertsonen % 80k birus horren infekzioa izaten du noizbait. GPBak ez du tratamendurik, baina kasu gehienetan berez sendatzen da. Prozedurak zenbait urte iraun dezake, baina pertsona gehienentzat infekzio iragankorra izaten da, inolako arriskurik ez dakarrena, GPBa guztiz desagertzen baita azkenean.

Infekzio horiek oharkabean igarotzen dira normalean. Hala ere, kasuen ehuneko txiki batean (% 10-15 inguru), ordea, infekzioak luze irauten du (10 urtetik gora), eta horrek aldaketak eragin ditzake umetoki-lepoko zeluletan; horren ondorioz, lesio premalignoak sor daitezke, eta minbizi bilaka daitezke denborarekin.

Azken batean, umetoki-lepoko minbizia nahiko arrunta den fenomeno baten –GPBaren infekzioaren– konplikazio larria da, baina ez da batere ohikoa.

GPBaren 100 mota baino gehiago daude. Horietatik, 15-20 inguruk eragin desberdina dute gizonen eta emakumeen sexu-organoetan. Bi talde handitan sailka ditzakegu:

  • Umetoki-lepoko minbizia izateko arrisku handikoa (GPB-AH). Horietatik, GPB 16ak eta 18ak umetoki-lepoko minbizi-kasuen % 70etik gora eragiten dituzte.
  • Umetoki-lepoko minbizia izateko arrisku txikikoa. Horietatik, GPB 6a eta 11 lesio onberekin lotuta daude, hala nola sexu-organoetako garatxoekin edo kondilomekin.

GPBa sexu-harremanen bidez transmititzen da (homosexualak zein heterosexualak izan). Ez da beharrezkoa koitoa gertatzea, sexu-organoak ukitzearekin ere transmiti baitaiteke. Hortaz, preserbatiboak transmisio-arriskua gutxitzen du, baina ez du desagerrarazten.

Birus hori duten pertsona gehienek ez dute sintomarik izaten, eta jakin gabe transmiti dezakete. GPBa izateko arriskua handiagoa izaten da sexu-bikotekideen kopurua handiagoa den heinean.

Ezin da ziurtasunez jakin GPBarekin nozi kutsatu zinen edo nork transmititu zizun. Pertsona batek GPBa urte askotan izan dezake detektatu baino lehen. Beraz, GPBaren infekzioa izateak ez du zertan esan nahi pazienteak edo bikotekideak sexu-harremanak izaten dituela beste pertsona batekin.

Umetoki-lepoaren irudia

Giza papilomaren birusak eragindako infekzioa. GPBa mundu mailako sexu-transmisiozko infekziorik ohikoena da.


Prebentzioa

Umetoki-lepoko minbizia honela prebeni daiteke:

  • GBParen txertoa. Txertoek babes eraginkorra ematen dute umetoki-lepoko lesio premalignoak eta lesio gaiztoak sortzen dituzten GPB mota nagusien kontra. Gaur egun, umeen txertaketa-egutegian sartuta dago, 12 urteko neskentzat; izan ere, oso eraginkorra da GPBaren infekzioa prebenitzeko oraindik sexu-harremanik izan ez duten emakumeengan. Hala eta guztiz ere, txertoa onuragarria izan daiteke, halaber, GPBaren infekzioa izan duten edo izateko arriskuan egon diren emakumeentzat, beste infekzio batzuetan ez bezala, aurretik infekzioa izateak ez baitu guztiz eragozten BPGaren mota horien infekzioa berriz izatea.
  • Baheketa-programetan parte hartzea. Baheketa-programetan parte hartzeak nabarmen murrizten du horrelako minbizia izateko aukera. Gaur egun, Osakidetzak Umetoki-lepoko Minbizia Goiz Detektatzeko Programan eskaintzen ditu proba horiek.
  • Preserbatiboa behar bezala erabiltzeak nabarmen murrizten ditu transmisio-aukerak, baina ez ditu erabat desagerrarazten; izan ere, giza papilomak, esan bezala, eragina izan dezake preserbatiboak estaltzen ez dituen eremuetan.

Immunitate-sistema gai izan daiteke giza papilomaren birusak eragindako infekzioa desagerrarazteko. Baina infektatu ondoren GPB birusaz libratzea zailtzen duten hainbat faktore daude.

  • Erretzea. Tabakoa kontsumitzeak murriztu egiten du immunitate-sistemak GPB infekzioa desagerrarazteko duen gaitasuna. Tabakismoarekin infekzioak gehiago irauten du eta, beraz, handitu egiten da lesio premalignoak agertzeko arriskua.
  • Ahotiko antisorgailuak hartzea. Zenbait azterlanetan ikusi da ahotiko antisorgailu hormonalak urteetan hartu dituzten emakumeen artean GPBak irauteko arriskua pixka bat handitzen dela. Arriskua murriztu egiten da tratamendua utzi ondoren. Umetoki barneko gailua (DIU) erabiltzeak, aldiz, ez du arrisku hori handitzen, eta gutxitu egiten duela ere esan daiteke. Antisorgailu hormonalek beste arlo batzuetan eragin onuragarriak izan ditzaketenez gomendagarria da ginekologoarekin aztertzea arriskuen eta onuren zenbaterainokoa, metodo antisorgailu egokiena zein den erabaki aurretik.
  • Immunitatea aldatzen duten gaixotasunak: giza immunoeskasiaren birusagatiko (GIB) infekzioa, transplantedun pertsonak, gaixotasun edo tratamendu immunoezabatzaileak ...
Umetoki-lepoko minbizia bahetzeko programaren irudia

Umetoki-lepoko minbiziaren baheketarako programa

Osakidetzak 2018an abiarazi zuen Umetoki-lepoko Minbiziaren Baheketa Programa, 25 eta 65 urte bitarteko emakumeei gutunak bidaliz. Gonbidapenak pixkanaka egiten ari dira, eta ezarpena 2024rako bukatzea kalkulatzen da, ordurako xede-populazio osoak jasota edukiko baitu gutuna.

Programa honen helburua da gaiztotu aurreko lesioak eta minbizia hasierako faseetan modu goiztiarrean detektatzea.

Informa zaitez


Umetoki-lepoko minbiziaren prebentzioa

Bideo honetan umetoki-lepoko minbiziari eta haren prebentzioari buruzko informazioa eskuragarri dago.


Azken aldaketako data: