Zahartzea Europan adineko pertsonei begirada bat

Argitalpen-data: 

Koordinazio Soziosanitarioko Taldea

Portada: Zahartzea Europan: adineko pertsonei begirada bat. (Eurostat, 2019) txostena

Portada: Zahartzea Europan: adineko pertsonei begirada bat. (Eurostat, 2019) txostena

Eurostatek, Europar Batasuneko estatistika-informazioko bulegoak, txosten hau argitaratzen du EB-28 osatzen duten Europako herrialdeetako biztanleriaren zahartze-prozesu gorakorrari buruzko datuekin (2019an eta Erresuma Batuak Europar Batasuna utzi aurretik).

Europako adineko belaunaldiek gizarte eta ekonomiei eragiten dien munduko zahartze-prozesuari lotutako aldaketak jasaten dituzte. Aldaketa horiek bizi-kalitatea, etxebizitza, osasuna, gizarte-babesa, lan-merkatua, ondasunen eta zerbitzuen eskaerak, familia-egiturak, zerga-iraunkortasuna edo belaunaldien arteko loturak arriskuan jartzen dituzten dimentsioak dituzte, horietako batzuk aipatzearren.

Ondorengo txostenak, Zahartzea Europan: adineko pertsonei begirada bat (Eurostat, 2019) adierazle sozioekonomiko batzuk aurkezten ditu — 2017ko maiatza eta ekaina bitartean jasotako datuekin —, adin-taldeen arabera, sei eremu handitan:

 • Biztanleriaren garapena
 • Etxebizitza eta bizi-baldintzak
 • Osasuna eta desgaitasuna
 • Lana eta erretiroa
 • Pentsioak, diru-sarrerak eta gastuak
 • Bizitza soziala eta iritziak

65 urtetik gorako biztanleen erradiografiak eta 2050eko EU-28rako proiekzioek Europa eszenatoki baten aurrean kokatzen dute, eta honako alderdi hauek nabarmentzen ditugu:

 • Biztanleriaren% 19,7k 65 urte baino gehiago ditu gaur egun; hau da, EB-28 biztanleriaren bosten batek (2018).
 • Datuek iradokitzen dute zahartze-prozesu hori areagotu egingo dela datozen hamarkadetan, eta 65 urtetik gorako populazioak gora egingo duela. Kalkuluen arabera, 65 urtetik gorako pertsonen hazkundea 101 milioitik (2018) 149 milioira igaroko da 2050ean, batez ere 75 eta 84 urte bitarteko pertsonen artean (kalkuluen arabera, tarte hori % 60,5 haziko da).
 • 85 urte dituzten pertsonen kopurua 2018an 13,8 milioikoa izatetik 2050ean 31,8 milioikoa izatera igaroko da. Biztanleriaren gain zahartzea erronka demografiko horren guneetako bat da, osasun arreta egokiarekin eta zaintzak ematearekin eta gizarte-zerbitzuen erabilera areagotzearekin lotutako kostu handiak dakartzalako.
 • Zahartze-prozesuan genero desberdintasunak daudela egiaztatu da, nahiz eta, azken urteotan, gizonen eta emakumeen arteko biziraupen desorekatua murriztu egin den. 2018an, EU-28n, 65 urtetik gorako gizon bakoitzeko 1,32 emakume identifikatzen ziren, gutxienez.
 • Desgaitasunik gabeko bizi-itxaropenari dagokionez, 2017an, EB-28an kalkulatzen da 65 urtetik gorako emakume bat batez beste 10,2 urte gehiago bizi daitekeela osasun-baldintza onetan, eta 65 urtetik gorako gizon bat, berriz, 9,8 urte.
 • Horren ondorioz, 65 urtetik gorako biztanleen mendekotasun-indizea, adin aktiboan dauden biztanleekiko, 2001ean % 23,5 izatetik 2018an % 30,5 izatera igaro da, eta mendekotasun-indize hori % 49,9ra igoko da 2050ean. Hau da: 2050erako kalkulatzen da 65 urtetik gorako pertsona bat egongo dela adin aktiboan dauden bi pertsonako – lan-baldintzetan –.
 • Hiri-inguruneak 65 urtetik aurrerako bizitza-espazio onuragarritzat jotzen dira, zerbitzu eskaintza hobea delako. EB-28ko 65 urtetik gorako biztanleriaren % 42 hiri-inguruneetan bizi da gehienbat 2018an, eta % 20 landa eremuetan; Espainia da kasu bereziena, eta 65 urtetik gorako biztanle gehienak landa eremuetan bizi dira.
 • Familien osaerari dagokionez, 2018an, 65 urtetik gorako gizonen % 58,8 bikotekidearekin bizi da, eta zifra hori % 39,6ra jaisten da emakumeen kasuan. 65 urtetik gorako emakumeek bakardade egoerei aurre egiteko arrisku handiagoa dute: 2018an emakumeen % 40,4 bakarrik bizi da, gizonen kasuan % 22,4. Bakardadea gero eta arrisku sozial handiago gisa azaleratzen hasi da, adineko emakumeak biztanleriaren talde kaltebera gisa hartuta, pobrezia eta gizarte-bazterkeria jasateko arriskuan.
 • Osasun gastua ez bezala, iraupen luzeko zainketek ondorio garrantzitsuak dituzte adinekoen ekonomiarako, batez ere zainketa instituzionalen finantzaketaren erantzukizuna guztiz edo hein handi batean adinekoena delako. Izan ere, osasun gastua Europar Batasuneko herrialde gehienetan gizarte-babeseko sistemek estaltzen dute. 2011n, adineko emakumeen % 3,8 erakunde-etxeetan (egoitzetan) bizi zen; gizonen kasuan, berriz, zifra hori nabarmen txikiagoa da: % 1,9.
 • Beste adin-talde batzuetan ez bezala, 65 urtetik gorako pertsonen kasuan, okupazio txikiko etxebizitzetan bizi dira, eta ratioa 2,1 gelakoa da bi pertsonak osatutako etxeetan (horietako bat, gutxienez, 65 urtetik gorakoa), eta 3,4 gelakoa pertsona bakarreko 65 urtetik gorako etxeetan (2017). Hau da, adinekoek beren etxebizitzetan bizitzen jarraitzen dute, baita seme-alabak etxetik joan ondoren ere, nahiz eta seme-alabak ez diren beren behar eta egoera berrietara baldintza eta neurrietan egokitu. Espainian, kopuru hori 4,5 eta 4,7 gela artekoa da 65 urtetik gorako pertsona bakarreko etxe batean.
 • 2017an, EB-28ko 65 urtetik gorako biztanleen % 10,1 gainkargatuta zegoen etxebizitzaren kostuagatik (hipoteka, hornidurak, etab.). Hau da, kostu horiek pertsonaren diru-sarrera erabilgarrien % 40 baino gehiago dira.
 • 2017an, 85 urtetik gorako biztanleen ia hiru laurdenek gaixotasun kroniko bat dute, gutxienez.
 • 75 urtetik gorako pertsonen artean, proportzio handia da eguneroko bizitzako oinarrizko lanak egiteko zailtasun handiei aurre egiten diena, eta horrek zaildu egiten du bizimodu independentea izaten jarraitzea, eta agerian uzten du etxez etxeko laguntza-zerbitzuen eskaera gero eta handiagoa dela.
 • 2012an, EB-28an, 50 eta 69 urte bitarteko pertsonen % 37.5ek lanean jarraitu zuten pentsioa handitzeko edo osatzeko eta diru-sarrera nahikoak izateko.
 • 2016an, EB-28ko biztanleriaren 235 erretiro edo alarguntza-pentsio baten onuradun zen.
 • Baieztatzen da emakumeek hartzen dituztela, batez ere 55 eta 64 urte bitartekoek, neurri handiagoan, zaintza ez-profesionalak (adin-tarte horretako emakumeen % 12,8), bai beren etxe berean, bai beste etxe batean. Etxean soilik zaintzak eman zituzten gizonen proportzioa % 6,1ekoa da 75 urtetik gorako gizonen kasuan, eta % 4,9koa emakumeen kasuan.

Txosten honetan, zahartze prozesua arrakasta-historiatzat hartzen da, hainbat faktoreren konbinazioaren ondorioz (haurren heriotza-tasa murriztea, teknologia medikoan aurrera egitea, bizi-baldintza orokorrak hobetzea, bizitza-luzera handitzea, ugalkortasun-tasak murriztea, etab.). hala ere, atal bakoitzean sakontzen du aldaketa demografiko horrek egungo eta etorkizuneko Europan 65 urtetik gorako pertsonen ekonomiari, gizarteari, bizi-kalitateari eta osasunari dakarzkien erronka ekonomiko eta sozialen gako nagusietan.

Gainera, Eurostatek oinarrizko estatistika-informaziorako sarbidea eskaintzen du (leiho berri batean irekitzen da), Europar Batasuneko herrialde bakoitzerako adinekoentzat hautagarria eta, batzuetan, konparagarria dena. Gaur egun, sei arlori buruzko informazioa kontsulta daiteke: biztanleria, lan-bizitza, bizi-baldintzak, aisialdia eta denbora librea, osasuna eta gizarte-bizitza.

Gai honi buruz argibide gehiagorik behar izanez gero, ondoren agertzen den txostena kontsultatu: Zahartzea Europan: adineko pertsonei begirada bat. (Ageing Europe. Looking at the lives of older people in the EU, Eurostat: 2019).