Datu Pertsonalen Babesa Osakidetzan

Datu Pertsonalen Babesa Osakidetzan

Osakidetzak, bere eginkizuna gauzatu eta zerbitzuak eskaintzean erabilitako datu pertsonalen segurtasuna bermatzearen arduraduna izanik, indarrean dagoen legeriaren arabera, hau da, Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren (DBEO) arabera [Europako Parlamentuaren (EB) 2016/679 Erregelamendua, 2016ko apirilaren 27koa, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa] eta Datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko 2018ko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren (DPBEDBLO) arabera, bermatu egiten du bere eginkizuna gauzatzen eta zerbitzuak ematen erabilitako datu pertsonalen segurtasuna.

Atal honetan, Osakidetzaren esparruan datu pertsonalen babesaren harira dauden alderdi interesgarriak azaltzen zaizkie herritarrei.

Esteka hauen bidez informazioa eskaintzen da, Datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko Lege Organikoaren (DPBEDBLO) 31.2 artikuluan eta DBAOaren 13. artikuluan xedatutakoa betez: Osakidetzak egiten dituen datu pertsonalen tratamendu-jardueren erregistroa eta erregistro horiei dagozkien Lege-oharrak.

Azken aldaketako data: