Gaixotasun endokrinoen elkarteak

ADA - Asociación de Diabéticos de Álava

ASOBE - Asociación de Obesos de Euskadi

ASVIDIA - Bizkaiko Diabete Elkartea

FADE - Federación de Asociaciones Diabéticos de Euskadi

AGD - Gipuzkoako Diabetikoen Elkartea

Azken aldaketako data: