Osasun-prestakuntza Espezializatua

Egoiliarrentzako inkesta

Osasun Sailak, Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritzaren bidez, bere eskumenak baliatuz, osasun-zientzietan espezializatutako prestakuntzan dagoen pertsonal egoiliarraren gogobetetzea neurtzen du urtero, 183/2008 Errege Dekretuan (leiho berri batean irekitzen da)adierazitakoaren arabera egiaztatutako ikastetxeen ebaluazioaren zati gisa. Inkesta honen bidez, egoiliarrek jasotzen duten osasun-prestakuntza espezializatuari buruz duten pertzepzioari buruzko informazioa lortu nahi da. Emaitza horiei esker, irakaskuntzaren ahuleziak edo alderdi eskasak detektatu ahal izango dira, eta hobetzeko ekintzak proposatu.

Osasun-prestakuntza espezializatuko tutore nagusiak akreditatzeko eta berrakreditatzeko prozedura (2024)

Kontaktua


Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza

Posta-elektronikoa: egutierrezziardegi@euskadi.eus

Telefonoa: 945-019-240

Posta-elektronikoa: pilar-sanchez@euskadi.eus

Telefonoa: 945-019-242

Euskadiko osasun-prestakuntza espezializatuaren eskaintza eta egitura

EAE-KO OSASUN-PRESTAKUNTZA ESPEZIALIZATUKO PLAZEN ESKAINTZA 2023/2024 DEIALDIA
ESPEZIALITATEAK PLAZA-KOPURUA
AHOKO ETA AURPEGI-MASAILETAKO KIRURGIA 1
ALERGOLOGIA 3
ANALISI KLINIKOAK 6
ANATOMIA PATOLOGIKOA 8
ANESTESIOLOGIA ETA BIZKORTZEA 25
ANGIOLOGIA ETA KIRURGIA BASKULARRA 4
BARNE-MEDIKUNTZA 14
BIOKIMIKA KLINIKOA  
DERMATOLOGIA MEDIKO-KIRURGIKOA ETA BENEREOLOGIA 6
DIGESTIO-APARATUA 11
ENDOKRINOLOGIA ETA NUTRIZIOA 5
ERIZAINTZA GERIATRIKOA 2
ERIZAINTZA OBSTETRIKO-GINEKOLOGIKOA 24
ERIZAINTZA PEDIATRIKOA 11
ERRADIODIAGNOSTIKOA 13
ERREUMATOLOGIA 4
FAMILIA ETA KOMUNITATE ERIZAINTZA 37
FAMILIA ETA KOMUNITATE MEDIKUNTZA 115
HAUR ETA NERABEEN PSIKIATRIA 2
HEMATOLOGIA ETA HEMOTERAPIA 8
IMMUNOLOGIA 2
KARDIOLOGIA 8
KIRURGIA KARDIOBASKULARRA  
KIRURGIA OROKORRA ETA DIGESTIO-APARATUKOA 8
KIRURGIA ORTOPEDIKOA ETA TRAUMATOLOGIA 12
KIRURGIA PEDIATRIKOA  
KIRURGIA PLASTIKOA, ESTETIKOA ETA KONPONTZAILEA 2
LANEKO ERIZAINTZA 5
LANEKO MEDIKUNTZA 8
MEDIKUNTZA FISIKOA ETA ERREHABILITAZIOA 5
MEDIKUNTZA INTENTSIBOA 7
MEDIKUNTZA NUKLEARRA 4
PREBENTZIO-MEDIKUNTZA ETA OSASUN PUBLIKOA 5
MIKROBIOLOGIA ETA PARASITOLOGIA 5
NEFROLOGIA 6
NEUROFISIOLOGIA KLINIKOA 3
NEUROKIRURGIA 2
NEUROLOGIA 8
OBSTETRIZIA ETA GINEKOLOGIA 11
OFTALMOLOGIA 9
ONKOLOGIA ERRADIOTERAPIKOA 4
ONKOLOGIA MEDIKOA 6
OSASUN MENTALEKO ERIZAINTZA 25
OSPITALEKO FARMAZIA 8
OTORRINOLARINGOLOGIA 6
PEDIATRIA ETA ARLO ESPEZIFIKOAK 29
PNEUMOLOGIA 6
PSIKIATRIA 17
PSIKOLOGIA KLINIKOA 10
TORAXEKO KIRURGIA  
UROLOGIA 8
Guztira 528

Irakasketa buruak

Osasun Ministerioko Lanbide Antolamenduko Zuzendaritza Nagusiaren 2024ko ekainaren 3ko Ebazpenaren bidez, uztailaren 31ko 1753/1998 Errege Dekretuaren 3. artikuluan (leiho berri batean irekitzen da) aurreikusitako proba objektiboaren oinarriak argitaratu ziren, eta deialdia egin zen 2024an Familia eta Komunitate Medikuntzako mediku espezialistaren titulua lortzeko salbuespenezko prozedurara onartutako izangaientzat.

Uztailaren 31ko 1753/1998 Errege Dekretuaren 3. artikuluan aurreikusitako proba objektiboa egiteko deialdia egiten da.

Proba objektiboa egiteko eskubidea izango dute, soil-soilik, martxoaren 22ko 220/2013 Errege Dekretuan zehaztutako moduan eta denboran (2013ko maiatzaren 31 baino lehen) onarpen-eskaera aurkeztu eta Familia eta Komunitateko Medikuntzako espezialistaren titulua lortzeko bide horretatik onartutako emaitzak lortu dituztenek.

Ebazpenean jasotako proba objektiboa 2024ko irailaren 16an egingo da.

Azterketa-egoitzaren eskaera 2024ko ekainaren 4tik 2024ko ekainaren 14ra arte (biak barne) aurkeztu ahal izango da "Uztailaren 31ko 1753/1998 Errege Dekretuaren 3. artikuluan aurreikusitako proba objektiborako azterketa-egoitzaren eskaera" izeneko formularioaren bidez, Osasun Ministerioaren egoitza elektronikoan: https://sede.mscbs.gob.es/registroElectronico/formularios.htm

Edukia eguneratu egingo da probaren faseek aurrera egin ahala.

Azken aldaketako data: