2020-2021-2022 EPE / Egonkortze-prozesua

Estatutupeko langile finkoaren izaera eskuratzeko hautaketa-prozedura

Bere misioa eta helburuak betetzeko behar dituen giza baliabideez hornitzeko, Osakidetzak lehiaketa eta lehiaketa-oposizio bidezko hautaketako hainbat prozesu antolatzen ditu, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko pertsonal estatutarioaren hainbat kategoriei dagozkien eskeinitako destinoak ahalik eta egokien betetzea ahalbidetzen dutenak.

Icono exámenes

ABISUA!

Onartutakoen Ebazpenak Argitaratzea (I)

Gaur 2023ko azaroaren 15ean 2020-2021-2022-Egonkortzeko EPEaren webgunean eta Osakidetzaren egonkortzean argitaratuko dira Giza Baliabideen zuzendariaren ebazpenak, zeintzuk oposizio-fasea gainditu dutenen zerrenda jasotzen duten, kategoria hauei dagokienez:

 • PEDIATRIAKO FEM - LMA
 • LOGOPEDIAN DIPLOMADUNA
 • OPTIKAN ETA OPTOMETRIN DIPLOMADUNA
 • EMAGINA
 • TERAPEUTA OKUPAZIONALA
 • GIZARTE LANGILEA
 • AUDIOPROTESIKO TEKNIKARI ESPEZIALISTA
 • DIETETIKAKO TEKNIKARI EZPEZIALISTA
 • SUKALDARIA
 • FARMAZIAKO LAGUNTZAILEA
 • JOSKINTZAKO OFIZIALA

Erreklamazioak aurkezteko epea 2023ko azaroaren 16tik azaroaren 29ra artekoa izango da.


2020-21-22-Egonkortzeko EPEa: Onartutakoen Ebazpenak Argitaratzea (II)

 2023ko azaroaren 17an, 2020-2021-2022-Egonkortzeko EPEaren webgunean eta Osakidetzaren egonkortzean argitaratuko dira Giza Baliabideen zuzendariaren ebazpenak, zeintzuk oposizio-fasea gainditu dutenen zerrenda jasotzen duten, kategoria hauei dagokienez: 

 • FAK. ESP. KIRURGIA OROKORREKO ETA DIGESTIO APARATUKO MEDIKUA
 • FAK. ESP. KIRURGIA PEDIATRIKOKO MEDIKUA
 • FAK. ESP. TORAXEKO KIRURGIAKO MEDIKUA
 • FAK. ESP. DERMATOLOGIA MEDIKOA KIRURGIKOKO ETA BENEREOLOGIAKO MEDIKUA
 • FAK. ESP. ENDOKRINOLOGIAKO ETA NUTRIZIOKO MEDIKUA
 • FAK. ESP. HEMATOLOGIAKO ETA HEMOTERAPIAKO MEDIKUA
 • FAK. ESP. BARNE MEDIKUNTZAKO MEDIKUA
 • FAK. ESP. NEUROKIRURGIAKO MEDIKUA
 • FAK. ESP. OFTALMOLOGIAKO MEDIKUA
 • FAK. ESP. OSPITALEKO PEDIATRIAKO MEDIKUA
 • ERGONOMIAKO ETA PSIKOSOZIOLOGIAKO PREBENTZIOKO TEKNIKARIA
 • PREBENTZIOKO, SEGURTASUNEKO ETA HIGIENEKO ERDI MAILAKO TEKNIKARIA

Erreklamazioak aurkezteko epea 2023ko azaroaren 20tik abenduaren 1era artekoa izango da.


2020-21-22-Egonkortzeko EPEa: Onartutakoen Ebazpenak Argitaratzea (III)

Gaur, 2023ko azaroaren 20an, 2020-2021-2022-Egonkortzeko EPEaren webgunean eta Osakidetzaren egonkortzean argitaratuko dira Giza Baliabideen zuzendariaren ebazpenak, zeintzuk oposizio-fasea gainditu dutenen zerrenda jasotzen duten, kategoria hauei dagokienez: 

 • FAK. ESP. FAMILIAKO MEDIKUA - LMT
 • FAK. ESP. PSIKIATRIAKO MEDIKUA
 • FAK. ESP. OSPITALEKO FARMAZIAKO TEKNIKARIA
 • FAK. BIOLOGIA TEKNIKARIA
 • LAN-OSASUNEKO ERIZAINA
 • OSASUN MENTALEKO ERIZAINA
 • ELEKTROMEDIKUNTZAKO ERDI MAILAKO TEKNIKARIA
 • MANTENTZE LANETAKO ETA INSTALAZIOETAKO ERDI MAILAKO TEKNIKARIA
 • ANATOMÍA PATOLOGIKOKO TEKNIKARI ESPEZIALISTA
 • OSASUN-DOKUMENTAZIOKO TEKNIKARI ESPEZIALISTA
 • AHO HORTZEN HIGIENEKO TEKNIKARI ESPEZIALISTA
 • ERRADIODIAGNOSTIKOKO TEKNIKARI ESPEZIALISTA
 • INFORMATIKAKO TEKNIKARIA
 • ELEKTROMEDIKUNTZAKO INSTALAZIOETAKO TEKNIKARIA
 •  

Erreklamazioak aurkezteko epea 2023ko azaroaren 21etik abenduaren 4ra artekoa izango da.


2020-21-22-Egonkortzeko EPEa: Onartutakoen Ebazpenak Argitaratzea (IV) 

2023ko azaroaren 22an, 2020-2021-2022-Egonkortzeko EPEaren webgunean eta Osakidetzaren egonkortzean argitaratuko dira Giza Baliabideen zuzendariaren ebazpenak, zeintzuk oposizio-fasea gainditu dutenen zerrenda jasotzen duten, kategoria hauei dagokienez:

 • FAK. ESP. ANESTESIOLOGIAKO ETA BIZKORKETAKO MEDIKUA
 • FAK. ESP. ZAINKETA ARINGARRIEN MEDIKUA
 • FAK. ODONTOLOGIA TEKNIKARIA
 • MANTENTZE LANETAKO ETA INSTALAZIOETAKO GOI MAILAKO TEKNIKARIA
 • EUSKARAREN NORMALIZAZIOKO GOI MAILAKO TEKNIKARIA
 • ADMINISTRARIA
 • ERIZAINTZAKO LAGUNTZAILEA
 • ZERBITZU OROKORRETAKO GIDARIA

 Erreklamazioak aurkezteko epea 2023ko azaroaren 23tik abenduaren 7ra artekoa izango da.


2020-2021-2022-Egonkortzeko EPEa: Onartutakoen Ebazpenak Argitaratzea (V)

2023ko azaroaren 24an, 2020-2021-2022-Egonkortzeko EPEaren webgunean eta Osakidetzaren egonkortzean argitaratuko dira Giza Baliabideen zuzendariaren ebazpenak, zeintzuk oposizio-fasea gainditu dutenen zerrenda jasotzen duten, kategoria hauei dagokienez: 

 • FAK. ESP. ALERGOLOGIAKO MEDIKUA
 • FAK. ESP. ANGIOLOGIAKO ETA KIRURGIA BASKULARREKO MEDIKUA
 • FAK. ESP. DIGESTIO APARATUKO MEDIKUA
 • FAK. ESP. BIHOTZ HODIETAKO KIRURGIAKO MEDIKUA
 • FAK. ESP. EPIDEMIOLOGIA KLINIKOKO MEDIKUA
 • FAK. ESP. MEDIKUNTZA INTENTSIBOKO MEDIKUA
 • FAK. ESP. NEUMOLOGIAKO MEDIKUA
 • FAK. ESP. NEUROLOGIAKO MEDIKUA
 • FAK. ESP. ERRADIODIAGNOSTIKOKO MEDIKUA
 • FAK. ESP. OSPITALE LARRIALDIETAKO MEDIKUA
 • FAK. ESP. ANALISI KLINIKOKO MEDIKU TEKNIKARIA
 • FAK. ESP. PSIKOLOGIA KLINIKOKO TEKNIKARIA
 • FAK. FARMAZIA TEKNIKARIA
 • EKONOMIAKO GOI MAILAKO TEKNIKARIA
 • GOI MAILAKO TEKNIKARI JURIDIKOA – LETRADUA
 • LABORATEGIKO TEKNIKARI ESPEZIALISTA

 Erreklamazioak aurkezteko epea 2023ko azaroaren 27tik abenduaren 12ra artekoa izango da.


2020-2021-2022-EGONKORTZEKO EPEA: ONARTUTAKOEN EBAZPENAK ARGITARATZEA (VI)

2023ko azaroaren 28an, 020-2021-2022-Egonkortzeko EPEaren webgunean eta Osakidetzaren egonkortzean argitaratuko dira Giza Baliabideen zuzendariaren ebazpenak, zeintzuk oposizio-fasea gainditu dutenen zerrendajasotzen duten, kategoria hauei dagokienez:

 • FAK. ESP. ANATOMIA PATOLOGIKOKO MEDIKUA
 • FAK. ESP. LANEKO MEDIKUNTZAKO MEDIKUA
 • FAK. ESP. MEDIKUNTZA NUKLEARREKO MEDIKUA
 • FAK. ESP. NEFROLOGIAKO MEDIKUA
 • FAK. ESP. OBSTETRIZIAKO ETA GINEKOLOGIAKO MEDIKUA
 • FAK. ESP. ERREUMATOLOGIAKO MEDIKUA
 • FAK. ESP. IMMUNOLOGIAKO MEDIKU TEKNIKARIA
 • FAK. ESP. OSPITALEKO ERRADIOFISIKAKO MEDIKU TEKNIKARIA
 • FAK. ESP. IKERKUNTZA UNITATEKO MEDIKU TEKNIKARIA
 • ADMINISTRAZIOKO ETA KUDEAKETAKO GOI MAILAKO TEKNIKARIA
 • INFORMATIKAKO GOI MAILAKO TEKNIKARIA
 • SEGURTASUNEKO ETA HIGIENEKO PREBENTZIOKO GOI MAILAKO TEKNIKARIA
 • ADMINISTRAZIO ETA KUDEAKETAKO ERDI MAILAKO TEKNIKARIA
 • INSTALAZIOEN MANTENTZE LANETAKO OFIZIALA
 • MANTENTZE LAN MEKANIKOETAKO OFIZIALA

Erreklamazioak aurkeztekoepea2023ko azaroaren 29tik abenduaren 14ra artekoa izango da.


2020-2021-2022-EGONKORTZEKO EPEA: ONARTUTAKOEN EBAZPENAK ARGITARATZEA (VII)  

2023ko azaroaren 29an, 2020-2021-2022-Egonkortzeko EPEaren webgunean eta Osakidetzaren egonkortzean argitaratuko dira Giza Baliabideen zuzendariaren ebazpenak, zeintzuk oposizio-fasea gainditu dutenen zerrenda jasotzen duten, kategoria hauei dagokienez:

 • FAK. ESP. KIRURGIA PLASTIKO, ESTETIKO ETA KONPONTZAILEKO MEDIKUA 
 • FAK. ESP. EMERGENTZIETAKO MEDIKOA 
 • FAK. ESP. MEDIKUNTZA FISIKOA ETA ERREHABILITAZIOKO MEDIKUA 
 • FAK. ESP. KSU-KO MEDIKUA 
 • FAK. ESP. UROLOGIAKO MEDIKUA 
 • INSTALAZIO ELEKTRIKOETAKO TEKNIKARIA 
 • BEROGAILUEN MANTENTZE LANETAKO OFIZIAL - ITURGINA 
 • MANTENTZE-LAN ELEKTRIKOETAKO OFIZIALA 

Erreklamazioak aurkezteko epea 2023ko azaroaren 30etik abenduaren 15era artekoa izango da.


2020-21-22-Egonkortzeko EPEa: Onartutakoen Ebazpenak Argitaratzea (VIII)

2023ko abenduaren 1ean, 2020-2021-2022-Egonkortzeko EPEaren webgunean eta Osakidetzaren egonkortzean argitaratuko dira Giza Baliabideen zuzendariaren ebazpenak, zeintzuk oposizio-fasea gainditu dutenen zerrenda jasotzen duten, kategoria hauei dagokienez: 

 • FAK. ESP. NEUROFISIOLOGIA KLINIKOKO MEDIKUA
 • FAK. ESP. ONKOLOGIA MEDIKOAKO MEDIKUA
 • FAK. ESP. MIKROBIOLOGIAKO ETA PARASITOLOGIAKO MEDIKU TEKNIKARIA

Erreklamazioak aurkezteko epea 2023ko abenduaren 4tik abenduaren 19ra artekoa izango da.

2020-21-22-Egonkortzeko EPEa: Onartutakoen Ebazpenak Argitaratzea (IX)

2023ko abenduaren 12an, 2020-2021-2022-Egonkortzeko EPEaren webgunean eta Osakidetzaren egonkortzean argitaratuko dira Giza Baliabideen zuzendariarenebazpenak zeintzuk oposizio-fasea gainditu dutenen zerrendajasotzen duten, kategoria hauei dagokienez:

 • FAK. ESP. GAIXOTASUN INFEKZIOSOEN ARLOKO MEDIKUA
 • FAK. ESP. ETXEKO OSPITALIZAZIOKO MEDIKUA
 • ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA
 • ZERBITZUETAKO LANGILEA

Erreklamazioak aurkeztekoepea2023ko abenduaren 13tik abenduaren 27raartekoa izango da.


2020-21-22-Egonkortzeko EPEa: Onartutakoen Ebazpenak Argitaratzea (X)  

2023ko abenduaren 15ean, 2020-2021-2022-Egonkortzeko EPEaren webgunean argitaratuko dira Giza Baliabideen zuzendariaren ebazpenak, zeintzuk oposizio-fasea gainditu dutenen zerrenda jasotzen duten, kategoria hauei dagokienez:   

 • FAK. ESP. AHOKO ETA AURPEGI MASAILETAKO KIRURGIAKO MEDIKUA 
 • FAK. ESP. PREBENTZIO MEDIKUNTZAKO ETA OSASUN PUBLIKOKO MEDIKUA 
 • FAK. ESP. ERRADIOTERAPIA ONOKOLOGIKOKO MEDIKUA 
 • FISIOTERAPEUTA 
 • GARRAIO SANITARIOAREN GIDARIA 
 • EMERGENTZIETAKO IBILGAILUEN GIDARIA  

Erreklamazioak aurkezteko epea 2023ko abenduaren 18tik 2024ko urtarrilaren 2ra artekoa izango da.  


2020-21-22-Egonkortzeko EPEa: Onartutakoen Ebazpenak Argitaratzea (XI)

2023ko abenduaren 18an, 2020-2021-2022-Egonkortzeko EPEaren webgunean argitaratuko dira Giza Baliabideen zuzendariaren ebazpenak, zeintzuk oposizio-fasea gainditu dutenen zerrenda jasotzen duten, kategoria hauei dagokienez: 

 • ESP. OTORRINOLARINGOLOGIAKO MEDIKUA
 • ESP. HAUR PSIKIATRIAKO MEDIKUA
 • ERRADIOTERAPIAKO TEKNIKARI ESPEZIALISTA
 • AROTZERIAKO MANTENTZE LANETAKO OFIZIALA 

Erreklamazioak aurkezteko epea 2023ko abenduaren 19tik 2024ko urtarrilaren 9ra artekoa izango da.


2020-21-22-Egonkortzeko EPEa: Onartutakoen Ebazpenak Argitaratzea (XII) 

2023ko abenduaren 22an, 2020-2021-2022-Egonkortzeko EPEaren webgunean argitaratuko dira Giza Baliabideen zuzendariaren ebazpenak, zeintzuk oposizio-fasea gainditu dutenen zerrenda jasotzen duten, kategoria hauei dagokienez: 

 • FAK. ESP. KIRURGIA ORTOPEDIKOKO ETA TRAUMATOLOGIAKO MEDIKUA 
 • ERIZAINA
 • ZELADOREA 

Erreklamazioak aurkezteko epea 2023ko abenduaren 26tik 2024ko urtarrilaren 9ra artekoa izango da.


2020-21-22-EGONKORTZEKO EPEA: ONARTUTAKOEN EBAZPENAK ARGITARATZEA (XIII)

 Gaur, 2024ko otsailaren 1ean, 2020-2021-2022-Egonkortzeko EPEaren webgunean argitaratu dira Giza Baliabideen zuzendariaren ebazpenak, zeintzuk oposizio-fasea gainditu dutenen zerrenda jasotzen duten, kategoria hauei dagokienez: 

 • FAK. ESP. KARDIOLOGIAKO MEDIKUA
 • FAK. ESP. KARDIOLOGIAKO MEDIKUA – KARDIOLOGIA HEMODINAMIKOA
 • ANTOLAKUNTZAKO GOI MAILAKO TEKNIKARIA
 • ANTOLAKUNTZAKO GOI MAILAKO TEKNIKARIA (BERDINTASUNA)
 • ANTOLAKUNTZAKO GOI MAILAKO TEKNIKARIA (ITZULTZAILE-INTERPRETE)

 Erreklamazioak aurkezteko epea 2024ko otsailaren 2tik 2024ko otsailaren 15era artekoa izango da.

2020-21-22-Egonkortzeko EPErako sarrera


Dokumentuak


KONTAKTUA:

2020-21-22 EPEn izena emateko prozesuari buruzko kontsultarik edo gorabeherarik baduzu, jakinaraz ezazu formulario honen bidez.

Formularioa

Beste gai batzuetarako, Hautaketa eta Hornikuntza Zerbitzuarekin jar zaitezke harremanetan:

epe-ope@osakidetza.eus

Beste dokumentu batzuk

EPE 2020-21-22-E