Ezagutu eskola

Historia

Gasteizko Erizaintzako Unibertsitate Eskola, Osakidetzako Zuzendaritza Orokorraren menpe dagoen zentro publikoa da. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatera atxikita dago, 1978ko apirilaren 11an indarrean sartu zen ordenantzaren arabera (BOE. 78-10-5). Zentroa UPV/EHUri atxikitzeko baldintzak ezartzen dituen hitzarmena 2020ko abenduaren 30ean eguneratu da.

1972. urtean sortu eta 1973an hasi zen prestakuntza eskaintzen, "Ortiz de Zarate" Gizarte Segurantzako Osasun-Laguntzaile Teknikoen Eskola gisa. Halaber, arlo akademikoan Valladolideko Unibertsitateko Medikuntza Fakultateari lotuta.

1979. urtean, unibertsitateko legerian emandako aldaketak direla eta, OTL ikasketak, Erizaintzako Unibertsitate-Diploma bilakatu ziren. Horrek gure eskola Erizaintzako Unibertsitate-Eskola bilakarazi zuen, hasiera batean Bilboko Unibertsitateari atxikita eta, ondoren, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateari lotuta egon zelarik.

1987.urteko azaroaren 6an argitaratutako 1536/1987 errege dekretua transferitu zen Euskal Autonomi Erkidegora. Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila zen azken horren titularra.

1995.urtean, Eskolak Brightoneko Nursing and Midwefery School deritzonarekin sinatu zuen lankidetza-hitzarmena, European Nursing Initiative (ENI) izeneko programa, Gasteizen irakasteko aukera emanez. Europan aitzindaria izan den irakaskuntza-eskaintza honi esker, gure ikasleek, Erizaintzako Europar Ikasketetan Lizentziatura titulazioa lortzeko aukera daukate (Bachelor in Honors). Bestetik, aipatzeko da, Erizaintza arloan maila akademiko hori lortzea une horretan Espainian ezinezkoa zela.

1998.urtean, Osasun Mentaleko Erizaintzan espezializatzeko prestakuntza eskaintzeko gaitasuna aitortu zioten gure zentroari.

2000. urtean, Eskolak, Hezkuntza eta Zientzia Ministerioak antolatutako Kalitate Unibertsitarioaren Ebaluaziorako Plan Nazionalaren 3. fasean parte hartu zuen. Kalitate Batzordeak txosten sakona idatzi ondoren, Espainiako hainbat unibertsitatetako kanpo ebaluatzaileek kontrastatu zuten. Aurrekoarekin batera, Osakidetzak emandako bultzadari esker, 2002. urtean zentroak EFQM bereganatu zuen kudeaketa-eredu gisa eta UPV/EHUko Kudeaketa Berritzaileko Zentroen Sareko kide bilakatu zen.

2000.eko hamarkadan, zentroak ahalegin handiak egin zituen Europako Espazioko Goi-Mailako Hezkuntza delakotik eratorritako aldaketei ondo egokitzeko. Horretarako, unibertsitate foroetara hurbiltzeaz gain, (Kudeaketa Berritzaileko Zentroen Sarea, Erizaintza Eskoletako Zuzendarien Konferentzia Nazionala, ...) prestakuntza handiagoa izateko eta berritzeko ahalegin handiak egin zituen. Horretarako, Espainian aitzindaria izan den Gaitasunen Gida prestatu du Erizaintzako Diplomatuarentzat. Halaber, Kalitate Unibertsitarioaren Ebaluaziorako Agentzia Nazionalak Erizaintzako Titulazioarentzat egindako Liburu Zuriaren diseinuan parte hartu du. Irakasleak ere akreditatu ziren metodologia aktiboak emateko.

2010etik aurrera, Erizaintzako Graduko Titulazio Ofiziala Egiaztatzeko eta Egiaztatzeko aldeko txostena jaso ondoren, zentroak UPV/EHUren ikasketa-plan berarekin ematen du titulazio hori.

2018an, Unibertsitate Kontseiluaren urriaren 30eko Ebazpena jaso zen, UPV/EHUko Vitoria-Gasteizko Erizaintzako Unibertsitate Eskolaren Erakunde Egiaztapenari buruzkoa (01001723).

Gasteizko Erizaintzako Unibertsitate Eskolak, bere historian zehar, irakaskuntza-lana berrikuntza pedagogikoarekin eta kudeaketarekin uztartu du.

Gasteizko Erizaintzako Unibertsitate - Eskolaren eraikina

Erizaintzako prestakuntza

Erizaintza lanbidea, 2008ko otsailaren 14ko Ebazpenak (2008-02-27ko Estatuko Aldizkari Ofiziala -BOE) eta uztailaren 3ko CIN 2134/2008 Aginduak arautzen du. Horren bidez ezartzen dira unibertsitateko titulu ofizialak egiaztatzeko baldintzak, Erizaintzako lanbidean jarduteko gaitzen dutenak.

2010ean, urriaren 29ko RD 1393/2007aren arabera, Vitoria-Gasteizko EUEk Erizaintzako Graduko titulazio ofiziala egiaztatzeko eta ziurtatzeko prozesura aurkeztu behar izan zuen, urte hartako uztailean “Kalitatea Ebaluatzeko eta Egiaztatzeko Agentzia Nacionala” (ANECA) eta “Erkidegoko Agentzia” UNIQUAL (izen hori zuen garai hartan) izenekoek emanda, aldeko txostena jaso zuen.

2011ko otsailaren 4an, ostirala, Estatuko Aldizkari Ofizialean (BOE) Ikasketa-plana argitaratu zuten, UPV/EHUko 2010eko abenduaren 20ko Ebazpen bidez. Hilabete batzuk geroago, berriz ere argitaratu zen UPV/EHUko 2012ko urtarrilaren 10eko Ebazpenean, akatsak zuzentzeko. Eta UPV/EHUko Erizaintzako Graduko prestakuntza 2010/2011 ikasturtean hasi zen.

UPV/EHUko Erizaintzako graduatutakoen lehen promozioak prestakuntza 2014an bukatu ondoren, aurreikusita zegoen bezala, Erizaintzako Graduko Tituluaren akreditazioa berritzeko prozesu bat egin zen. Aldeko txostena jaso zen, alde batetik Unibasq – Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziatik Erizaintzako Graduaren akreditazioa berresteko 2015eko abuztuan, eta, bestetik Unibertsitateen Kontseiluaren erabakia ere jaso zen UPV/EHUko Erizaintzako Unibertsitateko graduatu titulu ofizialaren akreditazioa berritzeko, 2015eko urriaren 23an.

Gertaera horretatik aurrera, UPV/EHUko Erizaintzako Gradua ematen duten hiru zentroetako titulazioaren arduradunak biltzen ari dira, partekatzen duten ikasketa-planaren garapen koordinatua zaintzeko.

Vitoria-Gasteizko EUE Hezkuntzako Goi-Mailako zentro bat denez, badu ikasketa teknikoak antolatzeko ardura eta Erizaintzako Graduko Titulua lortzera bideratutako ikasketa prozesuak eta administrazioaren arlokoak gidatu, koordinatu eta kudeatzen ditu.

Irakaskuntza presentziala da, Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetan irakasten da (euskaraz eta gaztelaniaz) eta hautazko bi ikasgai ingelesez eskaintzen dira.

Titulazioko 240 kredituetatik 92, prestakuntza praktikoari dagozkio, hori dela –eta Vitoria-Gasteizko EUE elkarlanean aritzen da honako hauekin: Arabako ESI, Gizarte Ongizaterako Foru Erakundea (GOFE), Vitoria-Gasteizko Udala, Deba Goieneko ESI, Mutualia, Barrualde Galdakaoko ESI, Santa Marina Ospitalea eta Arabako Osasun Mentaleko Sarea, horiek denek praktikak egitea ahalbidetzen dute, ospitalizazioko unitateetan, lehen mailako arretako zentroetan, zaharren egoitzetan eta osasun mentaleko zentroetan.

Kalitatezko prestakuntza osatzeko eta Europako Unibertsitate Eremuko printzipioei jarraiki Eskolak baditu mugikortasun-programak bai estatu mailan, bai nazioartekoan eta UPV/EHUk ikasleei, irakasle-ikertzaileei (IRI) eta Nazioarteko Harremanen arloko administrazio eta zerbitzuetako langileei (AZP) zuzendutako eskaintzan parte hartzen du.

Horrela bada, Vitoria-Gasteizko UEU, Goi-mailako Hezkuntzako zentroa denez, gaur egungo aldaketa handien aurrean, eta jakinda aldaketa horiek gaurko eta etorkizuneko gizarte lehiakor honetan erabakigarriak izango direla, honako hauek egin beharrean dago:

  • Ikasleak bere ekintzen erdi-erdian jartzea, lehentasuna ematea ikasleen ikasketei.
  • Kalitatezko hezkuntza eskaintzea, ezagutza bermatzen duena, trebetasunak eskuratzea, jarrerak garatzea, ikasleen gaitasun profesionala ziurtatzen duena segurtasunez jokatzeko, gaurko ezagutzaren erronkari erantzutea, proiektu berrien lidergoa bere gain hartzea, etorkizuneko eskakizunetara egokitzeko gai izatea.
  • Baloreetan heztea aldatzen ari den gizarte batean pertsonen premiei arreta integrala emateko.
  • Ikasleak bere ekintzen erdi-erdian jartzea, lehentasuna ematea ikasleen ikasketei.
  • Kalitatezko hezkuntza eskaintzea, ezagutza bermatzen duena, trebetasunak eskuratzea, jarrerak garatzea, ikasleen gaitasun profesionala ziurtatzen duena segurtasunez jokatzeko, gaurko ezagutzaren erronkari erantzutea, proiektu berrien lidergoa bere gain hartzea, etorkizuneko eskakizunetara egokitzeko gai izatea.
  • Baloreetan heztea aldatzen ari den gizarte batean pertsonen premiei arreta integrala emateko.
  • Ikertzea, berritzea ezagutzaren garapenari eta zabaltzeari laguntza ematea eta agente eraldatzaile bezala jokatzea.
Erizaintza ikasleak

Azken aldaketako data: