Aldi baterako kontratazioa

Aldi baterako kontratazioa langileak hautatzeko eta hornitzeko prozesu bat da, eta Osakidetzaren aldi baterako kontratazio-beharrei erantzuteko profesionalak hartzea du helburu.

Bai zerrendak egiteko, bai aldi baterako izendapenak kudeatzeko, berdintasun-, merezimendu-, gaitasun-, eraginkortasun- eta arintasun-printzipioak bete behar dira, bai eta objektibotasuna eta gardentasuna ere.

Aldi baterako kontratazio-zerrendak

Icono enlaces de interés

 

KONTRATAZIO-ZERRENDETAN SARTZEKO INSKRIPZIO BERRIEN MUGA DATA

Osakidetzako Giza Baliabideen zuzendariaren maiatzaren 3ko 314/2024 Ebazpenaren bidez, maiatzaren 19a ezarri da data muga-egun gisa 2018-19 EPErako deitutako kategoria/lanpostu funtzionalen kontratazio-zerrendetan egindako izen-emate guztiak sartzeko.

Kontratazio-zerrendetan egokiro sartzeko, kategoria/lanpostu funtzionala betetzeko eskatzen diren baldintzak bete beharko dira.

Kategoria/lanpostu funtzional horien kontratazio-zerrendetan izena emateko eskaerarik eginda ez duten pertsonek, estatutupeko langile finko izaera lortu ez badute, zerrenda horietan sartu ahal izateko, inskripzio-eskaera aurkeztu beharko dute epe eta modu egokian.

Kategoria/lanpostu funtzional horietan indarrean dauden aldi baterako kontratazio-zerrendetan dagoeneko onartuta dauden pertsonek ez dute izena emateko eskaera berririk egin behar, baina hautatutako zerbitzu-erakundeak eta osasun-esparruak alda ditzakete eskabidean. Eskabidean aldaketak egiteko, sartu zaitez atal honetan: datu pertsonalak/jakinarazpenak/deialdiko datuak. EZ EZEZTATU zeure eskaera.

Izena emateko eskaera aldez aurretik egin duten eta baztertuak izan diren pertsonek berriro aurkeztu beharko dute eskaera, muga-egun gisa ezarri den datarako (2024ko maiatzaren 19a) baldintzak betetzen ote dituzten baloratu ahal izateko.

2018-19 EPEan DEITUTAKO KATEGORIA/LANPOSTU FUNTZIONALEN KONTRATAZIO-ZERRENDAK BERRANTOLATZEA

Era berean, zerrenda horiek BERRIZ BAREMATUKO dira, honako hauek kontuan hartuta:

- 2018-19 EPEko oposizio-faseari dagokion puntuazioa, oraingo zerrendako oposizio-faseko puntuazioa ordezkatuko duena,

- Osakidetzatik kanpo lortutako lan-esperientzia, EPE honetan izena emateko epearen azken egunera arte alegatu eta egiaztatzen bada (Ebazpenaren I. eranskinean adierazitako data),

- Osakidetzan 2024ko ekainaren 30era arte lortutako lan-esperientzia (ofizioz eguneratzen da),

- 2024ko ekainaren 30era arte egiaztatutako hizkuntza-eskakizunak eta euskara-tituluak.

- eta muga-egunera arte Zerbitzu Erakundeen eta Osasun Esparruen aukeraketan egindako aldaketak ere sartuko dira. 

Ebazpena ikusteko, sar zaitez aplikaziora.


EUROPAR BATASUNAZ KANPOKO FAKULTATIBO MEDIKOAK ETA ERIZAINAK ALDI BATERAKO KONTRATAZIO-ZERRENDETAN IZENA EMATEKO ESKABIDEA EGITEKO NAZIONALITATE-BETEKIZUNETIK SALBUESTEA 

Europar Batasunaz kanpoko Fakultatibo Medikoei eta Erizainei jakinarazten zaie Osakidetzako aldi baterako kontratazio-zerrendetan izena emateko eskaera egin dezaketela, betiere espezialite medikoen eta erizaintzako langileen kategoria/lanpostu funtzional jakin batzuetan sartzeko homologatutako titulazioaren betekizuna betetzen badute. 

Informazio gehiago nahi izanez gero, sartu aldi baterako kontratazio-zerrenden aplikazioan.  

Aplikazioan sartzea


ERABAKIA, 2023ko urriaren 31koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua ente publikoaren administrazio kontseiluarena, zeinaren bidez onartzen baita Osakidetza-Euskal Osasun testu bategina, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuan aldi baterako kontratazio-zerrendak prestatu eta kudeatzekoa, 2023ko irailaren 28ko mahai sektorialean onartutako aldaketekin.

2021eko ekainaren 25eko Osasuneko Mahai Sektorialaren akordioak, biltzen duena:

Protokoloa.- Asteburuetarako, jaiegunetarako eta premiazko egoeretarako kontratazioak

Protokoloa.- Oporrialdietarako aldi baterako kontratazioen erreserbak

Protokoloa.- Telefono-deiak egitea izendapen luzeen zerrendako izendapenak eskaintzeko

Protokoloa.- Telefono-deiak egitea izandapen laburren zerrendako izendapenak eskaintzeko

Osakidetzako zuzendari nagusiaren irailaren 22ko 1168/2021 ebazpenaren bidez, 2021eko aldi baterako kontratazio-zerrendak eratu dira, eta izena emateko epea ireki da.

1227/2021 ebazpena, urriaren 1ekoa, Osakidetzako Zuzendari Nagusiarena, zeinaren bidez 2021eko aldi baterako kontratazioko zerrendak berriz irekitzen diren eta izena emateko epea luzatzen den.

1269/2021 Ebazpena, urriaren 4koa, Osakidetzako Zuzendari Nagusiarena, zeinaren bidez baliogabetzen diren 2021eko aldi baterako kontratazioko zerrendetan egindako izen-emateak, arazo teknikoak tarteko.


HARREMANETARAKO:

2021lp-lc@osakidetza.eus


DOKUMENTU INTERESGARRIAK (irakurri arretaz)

Imagen profesional Osakidetza