Tratamendu-jardueren eta lege-oharren erregistroa

TRATAMENDUAREN ARDURADUNA TRATAMENDUAREN IZENA XEDEA TRATAMENDU-JARDUERAK LEGE-OHARRAK
Zuzendaritza Nagusia Herritarrentzako arreta  Osakidetzak eskaintzen dituen izapide eta zerbitzuei buruz herritarrek egindako informazio-eskaerak, gorabeherak eta bestelako kontsultak kudeatzea, eskura dauden kanalen bidez. Informatu zaitez Informatu zaitez
Zuzendaritza Nagusia Argitalpenak bidaltzea Osakidetzako erakundeen argitalpenen hartzaile diren pertsonen zerrenda kudeatzea Informatu zaitez Informatu zaitez
Asistentzia Sanitarioaren Dibisioko Zuzendaritza Atzerapenen kudeaketa Ebakuntzen eta proba osagarrien zain dauden kasuei buruzko estatistikak eskuratzea. Informatu zaitez Informatu zaitez
Ekonomia eta Finantzako Dibisioko Zuzendaritza Azpiegituren kudeaketa Langileek egiten duten instalazioen, tresnen eta arropen erabileraren erregistroa Informatu zaitez Informatu zaitez
Ekonomia eta Finantzako Dibisioko Zuzendaritza Bideozaintza Irudiak grabatzea, pertsonak kontrolatu eta babesteko, bai eta eraikinak, ondasunak eta instalazioak babesteko ere. Informatu zaitez Informatu zaitez
Asistentzia Sanitarioaren Dibisioko Zuzendaritza Bularreko minbiziaren detekzio goiztiarra Bularreko minbizia prebenitzeko programa koordinatzea; programan parte hartzen dutenen zitazioak egin; informazio-fluxuak kudeatu eta programaren emaitzak ebaluatu. Ikerketa klinikoa. Informatu zaitez Informatu zaitez
Zuzendaritza Nagusia Ekitaldiak Erakundearen jarduera eta ekitaldiak kudeatzea eta komunikabideetan zabaltzea. Informatu zaitez Informatu zaitez
Asistentzia Sanitarioaren Dibisioko Zuzendaritza Emaileen erregistroa Sustatzea giza jatorriko substantziak eta organoak ematea, eta emaileak erakartzea eta euren leialtasuna lortzea EAEn; emateko gaitasuna egiaztatzea; emateak ebaluatzea; baliabideak banatzea ospitaleetan Informatu zaitez Informatu zaitez
Zuzendaritza Nagusia Erreklamazio administratiboak eta demanda judizialak Sarreren eta irteeren kontrola eta jarraipena egitea, errekurtsoena eta erantzukizun medikoko egoeren gaineko erreklamazioena, langileen auziena eta gainerako gai judizialena; tresna estatistikak egiteko erabiltzea. Informatu zaitez Informatu zaitez
Giza Baliabideen Dibisioko Zuzendaritza Giza baliabideen kudeaketa integratua OSAKIDETZA-EOZko langileak kudeatzea; lansariak ordaintzeko tresna; estatistikak egiteko tresna gisa erabiltzea; administrazio-prozedurak izapidetzeko eta lanbide-garapena ebaluatzeko datu-basea; Osakidetzaren Euskara Plana kudeatu eta ebaluatzeko tresna. Informatu zaitez Informatu zaitez
Asistentzia Sanitarioaren Dibisioko Zuzendaritza Gizarte laguntzaren kudeaketa Lankidetza terapian eta gizarte-laguntzen izapideetan. Informatu zaitez Informatu zaitez
Zuzendaritza Nagusia Harreman-agenda Izan litezkeen kontaktuen eta lanbide arteko harremanen kudeaketa Informatu zaitez Informatu zaitez
Asistentzia Sanitarioaren Dibisioko Zuzendaritza Hartzaileen erregistroa Giza jatorriko substantzien eta organoen banaketa eta inplanteak kudeatzea. Odol-transfusioak kudeatzea. Organoen eta giza jatorriko substantzien transplanteen zain dauden paziente-zerrenden plangintza eta kudeaketa; transplanteak eta transfusioak jaso dituztenen jarraipena egitea eta beharrezkoak diren neurriak hartzea. Informatu zaitez Informatu zaitez
Asistentzia Sanitarioaren Dibisioko Zuzendaritza Haurren hortzak zaintzeko programa Haurren hortzak zaintzeko programa kudeatzea; hortzetako traumatismoak direla-eta egindako tratamenduak kudeatzea; egindako tratamenduen fakturazioa. Informatu zaitez Informatu zaitez
Asistentzia Sanitarioaren Dibisioko Zuzendaritza HIESaren eta GIB infekzio berrien kauen erregistroa EAEko HIES eta GIB infekzio berrien kasuak kontabilizatzea; zainketa epidemiologikoa; eskuratutako informazioaren tratamendu estatistikoa; azterketa epidemiologikoak egitea; ikerkuntza eta osasun-plangintza. Informatu zaitez Informatu zaitez
Ekonomia eta Finantzako Dibisioko Zuzendaritza Hirugarrenei fakturatzeko prozesua Doanekoak ez diren (eta ordaintzera derrigortutako bermatzailea duten) osasun-zerbitzuen eskaintza dela-eta bezeroak kudeatzea. Informatu zaitez Informatu zaitez
Asistentzia Sanitarioaren Dibisioko Zuzendaritza Historia klinikoa Pazientearen historia klinikoari buruzko datuak izatea, haren jarraipena egiteko; jarduera asistentziala kudeatzeko; morbilitate-azterketak egiteko; finantza-kudeaketarako; irakaskuntza-jarduerarako; profil geruzatuak sortzeko, premietara egokitutako arreta sanitario integratua/koordinatua emateko, pertsonan zentratuta eta prebentzioa eta ekitatea azpimarratuta; estatistikak eta ikerketa sanitarioa egitea estatistiken ekoizpenerako eta ikerketa sanitariorako. Informatu zaitez Informatu zaitez
Asistentzia Sanitarioaren Dibisioko Zuzendaritza Zitak Ziten kudeaketa OSAKIDETZA-Euskal osasun zerbitzuko osasun-zentroetako kontsulten plangintza egiteko Informatu zaitez Informatu zaitez
Ekonomia eta Finantzako Dibisioko Zuzendaritza Hornitzaileak Fakturazioaren gaineko zerga arauak betetzean, hornitzaileak kudeatzea, baita hirugarrenekin urtean zehar egindako eragiketei buruzkoa ere. Informatu zaitez Informatu zaitez
Ekonomiako eta Finantzako Dibisioko Zuzendaritza Informazio-sistema eta zerbitzuen kudeaketa Informatikako zerbitzuen kudeaketa. Barne daudenak: erabiltzaileen aplikazioak, ziurtagiri elektronikoen kudeaketa eta posta elektronikoa administratzea, esleitutako baliabide informatikoak kudeatzea, komunikazioen trafikoa aztertzea, intzidentziak eta erabiltzaileen arreta zentroa kudeatzea, zerbitzu informatikoak eskatzea eta informatikako jarduerarekin lotutako beste batzuk. Informatu zaitez Informatu zaitez
Asistentzia Sanitarioaren Dibisioko Zuzendaritza INOZ – Infekzio nosokomiala Infekzio nosokomialaren inguruko datu-bilketa eta analisi epidemiologikoa, ezarritako zenbait prozeduren gainean, eta arrisku-faktoreen azterketa, ikasteko xedearekin eta gerora gerta daitezkeen infekzioak prebenitzeko asmoarekin. Informatu zaitez Informatu zaitez
Zuzendaritza Nagusia Instalazioetako sarbidearen kontrola Osakidetzako eraikinetarako eta zentroen instalazioetarako sarbideen kontrola Informatu zaitez Informatu zaitez
Arabako Errioxa ESIko Gerentzia Irakaskuntza Irakaskuntzako langileen eta ikasleen beharrezko informazioa batzea prestakuntza kudeatzeko, baita ikasleen ebaluazioa eta kalifikazioa egiteko eta prestakuntzan dauden ikasleen eta langile Ikertzaileen erregistroa egiteko ere. Informatu zaitez Informatu zaitez
Arabako ESIko Gerentzia Irakaskuntza Irakaskuntzako langileen eta ikasleen beharrezko informazioa batzea prestakuntza kudeatzeko, baita ikasleen ebaluazioa eta kalifikazioa egiteko eta prestakuntzan dauden ikasleen eta langile Ikertzaileen erregistroa egiteko ere. Informatu zaitez Informatu zaitez
Arabako Osasun Mentaleko Sareko Gerentzia Irakaskuntza Irakaskuntzako langileen eta ikasleen beharrezko informazioa batzea prestakuntza kudeatzeko, baita ikasleen ebaluazioa eta kalifikazioa egiteko eta prestakuntzan dauden ikasleen eta langile Ikertzaileen erregistroa egiteko ere. Informatu zaitez Informatu zaitez
Barakaldo-Sestaoko ESIko Gerentzia Irakaskuntza Irakaskuntzako langileen eta ikasleen beharrezko informazioa batzea prestakuntza kudeatzeko, baita ikasleen ebaluazioa eta kalifikazioa egiteko eta prestakuntzan dauden ikasleen eta langile Ikertzaileen erregistroa egiteko ere. Informatu zaitez Informatu zaitez
Barrualde-Galdakaoko ESIko Gerentzia Irakaskuntza Irakaskuntzako langileen eta ikasleen beharrezko informazioa batzea prestakuntza kudeatzeko, baita ikasleen ebaluazioa eta kalifikazioa egiteko eta prestakuntzan dauden ikasleen eta langile Ikertzaileen erregistroa egiteko ere. Informatu zaitez Informatu zaitez
Bidasoko ESIko Gerentzia Irakaskuntza Irakaskuntzako langileen eta ikasleen beharrezko informazioa batzea prestakuntza kudeatzeko, baita ikasleen ebaluazioa eta kalifikazioa egiteko eta prestakuntzan dauden ikasleen eta langile Ikertzaileen erregistroa egiteko ere. Informatu zaitez Informatu zaitez
Bilbao-Basurtoko ESIko Gerentzia Irakaskuntza Irakaskuntzako langileen eta ikasleen beharrezko informazioa batzea prestakuntza kudeatzeko, baita ikasleen ebaluazioa eta kalifikazioa egiteko eta prestakuntzan dauden ikasleen eta langile Ikertzaileen erregistroa egiteko ere. Informatu zaitez Informatu zaitez
Bizkaiko Osasun Mentaleko Sareko Gerentzia Irakaskuntza Irakaskuntzako langileen eta ikasleen beharrezko informazioa batzea prestakuntza kudeatzeko, baita ikasleen ebaluazioa eta kalifikazioa egiteko eta prestakuntzan dauden ikasleen eta langile Ikertzaileen erregistroa egiteko ere. Informatu zaitez Informatu zaitez
Debabarreneko ESIko Gerentzia Irakaskuntza Irakaskuntzako langileen eta ikasleen beharrezko informazioa batzea prestakuntza kudeatzeko, baita ikasleen ebaluazioa eta kalifikazioa egiteko eta prestakuntzan dauden ikasleen eta langile Ikertzaileen erregistroa egiteko ere. Informatu zaitez Informatu zaitez
Debagoieneko ESI Gerentzia Irakaskuntza Irakaskuntzako langileen eta ikasleen beharrezko informazioa batzea prestakuntza kudeatzeko, baita ikasleen ebaluazioa eta kalifikazioa egiteko eta prestakuntzan dauden ikasleen eta langile Ikertzaileen erregistroa egiteko ere. Informatu zaitez Informatu zaitez
Donostialdealdeko ESIko Gerentzia Irakaskuntza Irakaskuntzako langileen eta ikasleen beharrezko informazioa batzea prestakuntza kudeatzeko, baita ikasleen ebaluazioa eta kalifikazioa egiteko eta prestakuntzan dauden ikasleen eta langile Ikertzaileen erregistroa egiteko ere. Informatu zaitez Informatu zaitez
Ezkerraldea Enkarterri Gurutzeta ESIko Gerentzia Irakaskuntza Irakaskuntzako langileen eta ikasleen beharrezko informazioa batzea prestakuntza kudeatzeko, baita ikasleen ebaluazioa eta kalifikazioa egiteko eta prestakuntzan dauden ikasleen eta langile Ikertzaileen erregistroa egiteko ere. Informatu zaitez Informatu zaitez
Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sareko Gerentzia Irakaskuntza Irakaskuntzako langileen eta ikasleen beharrezko informazioa batzea prestakuntza kudeatzeko, baita ikasleen ebaluazioa eta kalifikazioa egiteko eta prestakuntzan dauden ikasleen eta langile Ikertzaileen erregistroa egiteko ere. Informatu zaitez Informatu zaitez
Gorlizko Ospitaleko Gerentzia Irakaskuntza Irakaskuntzako langileen eta ikasleen beharrezko informazioa batzea prestakuntza kudeatzeko, baita ikasleen ebaluazioa eta kalifikazioa egiteko eta prestakuntzan dauden ikasleen eta langile Ikertzaileen erregistroa egiteko ere. Informatu zaitez Informatu zaitez
Larrialdietako Gerentzia Irakaskuntza Irakaskuntzako langileen eta ikasleen beharrezko informazioa batzea prestakuntza kudeatzeko, baita ikasleen ebaluazioa eta kalifikazioa egiteko eta prestakuntzan dauden ikasleen eta langile Ikertzaileen erregistroa egiteko ere. Informatu zaitez Informatu zaitez
Santa Marina Ospitaleko Gerentzia Irakaskuntza Irakaskuntzako langileen eta ikasleen beharrezko informazioa batzea prestakuntza kudeatzeko, baita ikasleen ebaluazioa eta kalifikazioa egiteko eta prestakuntzan dauden ikasleen eta langile Ikertzaileen erregistroa egiteko ere. Informatu zaitez Informatu zaitez
Tolosaldeko ESIko Gerentzia Irakaskuntza Irakaskuntzako langileen eta ikasleen beharrezko informazioa batzea prestakuntza kudeatzeko, baita ikasleen ebaluazioa eta kalifikazioa egiteko eta prestakuntzan dauden ikasleen eta langile Ikertzaileen erregistroa egiteko ere. Informatu zaitez Informatu zaitez
Transfusioen eta Giza Ehunen Euskal Zentroa Irakaskuntza Irakaskuntzako langileen eta ikasleen beharrezko informazioa batzea prestakuntza kudeatzeko, baita ikasleen ebaluazioa eta kalifikazioa egiteko eta prestakuntzan dauden ikasleen eta langile Ikertzaileen erregistroa egiteko ere. Informatu zaitez Informatu zaitez
Asistentzia Sanitarioaren Dibisioko Zuzendaritza Irakaskuntzako bideograbazioen erregistroa Mediku egoiliarren behar, ezagutza eta trebetasunen berri izatea eta kontsulten nondik norakoen berri izatea, irakaskuntza-xedeekin soilik. Informatu zaitez Informatu zaitez
Asistentzia Sanitarioaren Dibisioko Zuzendaritza Koloneko minbiziaren programa Kolon-ondesteetako minbizia prebenitzeko programa koordinatzea; programako parte-hartzaileen zitazioak egitea; informazio-fluxuak kudeatzea eta programaren emaitzak ebaluatzea. Zerrenda eta adierazleen tratamendu estatistikoa egitea, hala prozesuen kalitatearen nola emaitzen eta eraginaren monitorizazioa eta ebaluazioa egiteko. Osasun agintariek Osasun publikoko prebentziozko neurri horren eraginkortasuna eta kostu-eraginkortasuna ebaluatzea. Informatu zaitez Informatu zaitez
Zuzendaritza Nagusia Kontratazio-espedienteak, enkarguak, hitzarmenak eta akordioak Kontratazio-espedienteak, berezko baliabideei egindako enkarguak, hirugarrenekin egindako hitzarmenak eta bestelako akordioak kudeatzea. Informatu zaitez Informatu zaitez
Giza Baliabideen Dibisioko Zuzendaritza Langileen historia kliniko-laborala Lantokian segurtasuna eta osasuna sustatzea. Informatu zaitez Informatu zaitez
Giza Baliabideen Dibisioko Zuzendaritza Lankidetza-ingurune profesionalak Profesionalen arteko eztabaida-foroak sortzea, osasun-zerbitzuetako arlo ezberdinetako ezagutza kudeatzeko eremuetan informazio profesionala partekatzeari begira, herritarren parte-hartzearekin. Informatu zaitez Informatu zaitez
Giza Baliabideen Dibisioko Zuzendaritza Lanpostuen hautaketa eta horniketa Lanpostuak aukeratu eta betetzea Informatu zaitez Informatu zaitez
Asistentzia Sanitarioaren Dibisioko Zuzendaritza Minbiziaren ospitaleko erregistroak EAEn erregistratutako tumoreen intzidentziaren berri izatea, arlo onkologikoko baliabideen plangintzan laguntzeko eta azterketa epidemiologikoak egiteko. Epidemiologikoki ustiatzea. Informatu zaitez Informatu zaitez
Asistentzia Sanitarioaren Dibisioko Zuzendaritza Pazienteak sailkatzeko sistemak Lehen mailako arretaren ustiapen estatistikoa: ACG. Ospitaleko alten ustiapen estatistikoa, PMC/GRDka batuta. Prozesuko kostuen informazio guztia sartzen da; hau da, zerbitzuaren emaitza generikoak, PMC/GRD bakoitzari edo prozesu bakoitzari dagozkien adierazleak, eta baita asistentzia episodio bakoitzaren oinarrizko informazioa ere. Informatu zaitez Informatu zaitez
Asistentzia Sanitarioaren Dibisioko Zuzendaritza Pazienteen eta erabiltzaileen gogobetetasun-inkesta Osakidetzarekin kontaktua izan dutenei zuzendutako iritzi-inkestetatik ateratako datuen analisia, hitzordua jaso zutenetik zerbitzuarekin izan duten gogobetetasun-maila ebaluatzeko, arretaren kalitatea neurtzeko, instalazioen barruan eskainitako bestelako zerbitzuak ebaluatzeko, etab. Informatu zaitez Informatu zaitez
Asistentzia Sanitarioaren Dibisioko Zuzendaritza PEAZ-aren kudeaketa Pazienteek edo erabiltzaileek egindako kexa, erreklamazio, esker on, iradokizun eta izapideen erregistroa. Informatu zaitez Informatu zaitez
Larrialdietako Gerentzia Prestakuntza Emergentziak Larrialdi eta emergentzietako zerbitzuan irakasle arituko diren langileen eta prestakuntza-ikastaroak jasoko dituzten pertsonen kudeaketa. Emandako zerbitzuen fakturazioa. Informatu zaitez Informatu zaitez
Giza Baliabideen Dibisioko Zuzendaritza Prof. Prestakuntza-inguruneak eta ezagutzaren kudeak. Prestakuntza-jarduerak eta ezagutzaren eta Osakidetzaren talentua kudeatzera bideratutako jarduerak, Osakidetza Korporazioak sustatutako jardueretan parte hartzen duten Osakidetza barruko zein kanpoko profesionalentzat. Prestakuntza eta ezagutzaren kudeaketa. Informatu zaitez Informatu zaitez
Ekonomia eta Finantzako Dibisioko Zuzendaritza Sarreren eta irteeren erregistroa Dokumentuen, paketeen eta antzeko gaien sarrerak eta irteerak erregistratzea. Informatu zaitez Informatu zaitez
Asistentzia Sanitarioaren Dibisioko Zuzendaritza Tuberkulosiaren erregistroa EAEko tuberkulosi kasuen erregistroa eta kontrola. Informatu zaitez Informatu zaitez
Asistentzia Sanitarioaren Dibisioko Zuzendaritza Zerbitzu sanitarioen kudeaketa Osasun-zerbitzuen kudeaketari buruzko informazioaren erregistroa. Barne daudenak: patologiak, tratamenduak, proba diagnostikoak, zirkuitu asistentzialak, oheen egoera eta beste baliabide batzuk. Informatu zaitez Informatu zaitez
Asistentzia Sanitarioaren Dibisioko Zuzendaritza Zerbitzuak eta produktuak Zerbitzu eta produktuen erregistroa, inplanteen trazabilitatea eta hornikuntza bermatzeko. Informatu zaitez Informatu zaitez
Asistentzia Sanitarioaren Dibisioko Zuzendaritza Osasunaren zaintzako hezkuntza-inguruneak Tratamendu terapeutiko indibidualak edo taldekoak kudeatzea eta garatzea, bai eta autozainketan hezteko tailerrak ere, gaixotasuna ulertzen, euren osasunaz arduratzen eta gaixotasunari buruzko erabaki egokiak hartzen irakasten zaien pazienteei zuzenduta. Informatu zaitez Informatu zaitez
Asistentzia Sanitarioaren Dibisioko Zuzendaritza Prebentzio eta laguntza programak Biztanleria-talde jakin batzuei zuzendutako zenbait patologia edo osasun-arazo saihestera eta/edo atzeratzera bideratutako jardun sanitarioak erregistratzea. Osasunkudeaketa eta -kontrola. Ikerketa epidemiologikoa eta antzeko jarduerak. Zientzia-, historia- eta estatistika-xedeak. Informatu zaitez Informatu zaitez
Giza Baliabideen Dibisioko Zuzendaritza Sexu-indarkeria eta jazarpenik eta sexuan oinarritutako jazarpenik gabeko lan-ingurunea Lan-inguruneko indarkeria, sexu-jazarpena, sexuan oinarritutako jazarpena, profesionalen aurkako erasoak edo gatazka kudeatzea. Informatu zaitez Informatu zaitez
Asistentzia Sanitarioaren Dibisioko Zuzendaritza Ikerketa proiektuak Ikerketa-proiektuak egitea Ogasun Sistema Publikoko pazienteekin. Ikerketa epidemiologikoa eta antzeko jarduerak. Zientzia-, historia- eta estatistika-xedeak. Informatu zaitez Informatu zaitez
TRATAMENDUAREN ARDURADUNA TRATAMENDUAREN IZENA XEDEA TRATAMENDU-JARDUERAK LEGE-OHARRAK

Azken aldaketako data: