Datu pertsonalen babesa

OsatekRGPD

Osatek SA da bere eginkizuna gauzatu eta zerbitzuak eskaintzean erabilitako datu pertsonalen segurtasuna bermatzearen arduraduna, indarrean dagoen legeriaren arabera, eta, zehazki, Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren (DBEO) arabera [Europako Parlamentuaren (EB) 2016/679 Erregelamendua, 2016ko apirilaren 27koa, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa] eta datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko Lege Organikoaren (DPBEDBLO) arabera [3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa].

Atal honetan, Osatek SAren esparruan datu pertsonalen babesaren harira dauden alderdi interesgarriak azaltzen zaizkie herritarrei.

Esteka hauen bidez informazioa eskaintzen da, DBEOaren 13. artikuluan eta DPBEDBLOaren 11. artikuluan xedatutakoa betez, Osatek SAko datu pertsonalen tratamendu-jarduera bakoitzari dagokionez.