Enpresentzako zerbitzuak

Next Generation EU
ICono Next Generation EB

Hau da Osakidetzatik Next Generation funtsetara sartzeko atea. Aukera ezin hobea duzu bilakaera teknologikoaren erronkei aurre egiteko, honako arlo hauetatik: big data, adimen artifiziala, gauzen Interneta (IoT) eta mugikortasuna. Izan ere, eremuok osasun-prestazioaren eraldaketa bultzatzen ari dira, batetik, pertsonek beren osasuna zaindu dezaten, eta, bestetik, sistemarako sarbidea eta komunikazio-bideak dibertsifika daitezen, ekitatearen ikuspegiari helduta. Izena eman nahi?

Kontratatzailearen profila

Osakidetza-Euskal Osasun Sistema botere adjudikatzailearen aurretiko iragarkiak, irekita edo azterketa fasean daudenak, esleipenak, etab., ikus ditzakezu hemen.


Factura electrónica
Cuídate Faktura Elektronikoa

Osakidetza/Osateken faktura elektronikoaren sarrera-puntua Osakidetzak bere Zerbitzu Erakundeei ondasunak eman edo zerbitzuak eskaintzen dizkieten hornitzaileen eskura jartzen duen zerbitzua da, faktura elektronikoak aurkez ditzaten eta horien egoera kontsultatu dezaten.


Icono Prezio publikoen liburuak

Prezio publikoen liburuak adierazten ditu Osakidetzako Ente Publikoko zerbitzu-erakundeek aplikatu behar dituzten tarifak; hau da, irailaren 15eko 1030/2006 Errege Dekretuko IX. Eranskinean jasotako edozein egoeratan dauden pertsona fisiko edo juridikoei arreta sanitarioa eskaintzen dizkieten zerbitzu-erakundeek aplikatu beharrekoak.

Libro de Precios Públicos

Azken aldaketako data: