Irakaskuntza batzordea

Arabako ESIan bi irakaskuntza-batzorde daude, bat prestakuntza-egitura bakoitzeko


Arabako Unibertsitate Ospitaleko Irakaskuntza Batzordea

AUOko Irakaskuntza Batzordearen eraketak aurretik deskribatutako urratsak jarraitu zituen, eta 2012an sortu zen. Osatuta dago eta araututa dago indarrean dauden araudietan zehaztutako irizpideen arabera: Osasun Prestakuntza Espezializatuari buruzko Errege Dekretua (183/2008) eta 2012ko egokitzapen autonomikoa (34/2012 EHAA).

Batzorde hori kide anitzeko organoa da, eta prestakuntza antolatzeaz, aplikazio praktikoa gainbegiratzeaz eta AUOn prestatzen diren espezialitateetako prestakuntza-programetan aurreikusitako helburuak betetzen direla kontrolatzeaz arduratzen da.

Halaber, prestakuntza-jarduerak eta egoiliarrenak Arabako ESIaren asistentzia-jarduerarekin eta jarduera arruntarekin integratzen laguntzea dagokio, jarduera profesionala ESIko zuzendaritza-organoekin batera planifikatuz.

Hori dela eta, batzordeak irakaskuntzan aritzeko behar diren dokumentu-euskarriak garatu eta mantentzen ditu, urtero eguneratutako prestakuntza-ibilbideekin, egoiliarrak ikuskatzeko protokoloekin, egoiliarren ebaluazioetarako euskarri-dokumentuekin, egoiliarraren liburuarekin, oinarrizko prestakuntza osagarriko programekin eta abarrekin.

Irakaskuntza-unitate horretan erizain espezialistak direnez, eta 183/2008 Errege Dekretuaren 9. artikuluak ezartzen duenaren arabera, erizaintzako espezialitateen berariazko azpibatzordea eratu da, prestakuntza hori koordinatzeko.

Batzordea aldian-aldian berritzen diren eta erakundearen irakaskuntza kolektiboen ordezkari diren 20 kidek osatzen dute: bost kide gehienez tutoreen ordezkari gisa, ospitaleko espezialitateetako egoiliarren bost kide gehienez, Familia eta Komunitate Medikuntzako egoiliarren ordezkari bat, prestakuntzan laguntzeko teknikari bat, Familia eta Komunitate Arretako Irakaskuntza Unitate Multiprofesionaleko Ikasketa Burutza, Laneko Medikuntzako Irakaskuntza Unitate Multiprofesionaleko Ikasketa Burutza, Erizaintzako Azpibatzordeko presidentea, Zuzendaritzako ordezkariak, Eusko Jaurlaritzako Osasun Saileko ordezkari bat eta idazkari bat.

Araba Unibertsitate Ospitaleko Irakaskuntza Batzordea

Familia eta Komunitate Arretako Irakaskuntza Unitate Multiprofesionaleko Irakaskuntza Batzordea

Arabako Familia eta Komunitate Arretako Irakaskuntza Unitate Multiprofesionaleko Irakaskuntza Batzordea kide anitzeko organoa da eta prestakuntza antolatzeaz, haren aplikazio praktikoa gainbegiratzeaz eta Arabako eremuan Medikuntza eta Familia eta Komunitateko Erizaintza espezialitateen prestakuntza-programan eta Gipuzkoako Debagoienako ESIan aurreikusitako helburuak betetzen direla kontrolatzeaz arduratzen da.

Osakidetzako Asistentzia Sanitarioko Zuzendariordetzaren mende dago funtzionalki. Irakaskuntzako unitate honek lanbide anitzeko izaera du eta bertan Medikuntzako eta Familia eta Komunitateko Erizaintzako espezialistak prestatzen dira. 183/2008 Errege Dekretuaren 9. artikuluan ezarritakoaren arabera, bi azpibatzorde eratzen dira, bat espezialitate bakoitzerako, Irakaskuntza Batzordeko organo aholkulari gisa.

Otsailaren 22ko SCO/581/2008 Aginduaren arabera, Irakaskuntza Batzordean honako hauek egongo dira ordezkatuta: tutoreen multzoa (Lehen Mailako Arreta eta Ospitale Arreta) eta prestatzen ari diren bi espezialitateetako egoiliarrak, bai eta Osakidetza eta Euskal Autonomia Erkidegoan Osasun Prestakuntza Espezializatuaren arloan eskumena duen organoa ere.

Batzordea gehienez ere 20 kidek osatzen dute, boto-eskubidearekin, eta hiru hilean behin biltzen da. Ikasturte-hasiera bakoitzean, kideak berritzeko eta izendatzeko prozesua egiten da.

Familia eta Komunitate Arretako Irakaskuntza Unitate Multiprofesionalaren Irakaskuntza Batzordea

Azken aldaketako data: