• Bapeatzea ez da broma
  • OTI Digitala: Osasun txartela mugikorrean
  • Euskadiko osasun liburutegi birtuala

Aurkezpena ikusi

Ongi etorri Tolosaldeko ESIara. Zerbitzu integratuko erakunde hau osatzen dute Lehen Mailako Arretako 5 unitatek, Etengabeko Arretako Gune 1ek, espezialitateen anbulatorio 1ek, Asuncion Klinika itunduak eta Donostia Unibertsitate Ospitaleak, erreferentziako arreta tertziariorako.

Ezagut gaitzazu

Aurkezpena ikusi

Zerbitzuak ikusi

Zerbitzuak ikusi

Tolosaldea ESIak Lehen Mailako Arretako 5 Unitate ditu eta Etengabeko Arretako Gune bat Tolosako osasun-zentroan. Larrialdiko Arreta ematen da Lehen Mailako Arretako Unitate bakoitzean, betiere zentro bakoitza irekita dagoen ordutegian.

Gure zerbitzu zorroa