• Zure iritzia jakin nahi dugu
  • coronavirus
  • BIBA
  • Docencia Hospital Universitario Basurto

Irakaskuntza eta
Prestakuntza espezializatua

Irakaskuntza eta prestakuntza kalitate-maila egokia duten osasun-arreta bermatzeko funtsezko elementuak dira.

Irakaskuntza batzordea

Irakaskuntza batzordea

Irakaskuntza-batzorde zentralaren eginkizuna honako hau da: pertsonen gaitasunak etengabe egokitzea erakundearen eskakizunetara eta hark ezartzen dituen helburuetara.

Prestakuntza espezializatuko programak eta lanpostuen eskaintza

Prestakuntza espezializatuko programak eta lanpostuen eskaintza

Helburua da prestakuntza-programetan sartzen diren profesionalek beren espezialitateko gaitasunak eskuratzea, bai eta osasun-lanbideetan ohikoak direnak ere.


Ezagut gaitzazu

Osakidetzako Bilbo-Basurtu ESIa 2014ko urtarrilaren 31n jaio zen, erakunde bi hauek batzearen ondorioz: Lehen Mailako Arretako Bilbo Eskualdea eta Basurtuko Unibertsitate Ospitalea (BUO).

Aurkezpena ikusi

Ezagut gaitzazu

Gure zerbitzu zorroa

Gure zerbitzu zorroa

Gure bezeroei egiten dizkiegun osasun-zerbitzuak Bilbo-Basurtu ESIaren zerbitzu-zorroan zehazten dira.

Zerbitzuak ikusi